Peyzaj Düzenlemesi Adı Altında Munzur Gözeleri'nin Tahrip ve Talan Edilmesini Durdurun

Doğrulanmış başarı

Peyzaj Düzenlemesi Adı Altında Munzur Gözeleri'nin Tahrip ve Talan Edilmesini Durdurun

Bu kampanya 19.094 destekçi ile değişim yarattı!

Tunceli Valiliği ve tarafına Munzur Özgür Aksın Meclisi bu kampanyayı başlattı

“Munzur Gözeleri, 2003 yılında Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmesinin yanı sıra Milli Park statüsündeki Munzur Vadisi'ne de kaynak teşkil eden akarsu yatağıdır. Uluslararası sözleşmeler ile de koruma altındadır.”

Alevi – Kızılbaş inancı için kutsal bir mekan olan Munzur Gözerleri'nde hayata geçirilmeye çalışılan Peyzaj Projesi; inancımıza, kültürümüze ve hafızamıza müdahale ile eş değerdir. Munzur Gözeleri'ndeki Peyzaj projesi ile koruma altındaki bir mekânın betonlaşmasının önü açıldığı gibi doğal bir inanç merkezide özünden koparılarak mesire ve ticaret alanına çevrilmek istenmektedir. 

Dersimliler için kutsallığı olan inanç merkezlerine ve topraklarına büyük şirketlerin sokulması bu alanların ihaleye verilmesi yanlıştır ve kabul edilemez. Bilimsel ve teknik raporlar hiçe sayılarak, yapılmaya çalışılan bu proje yaşam alanlarımıza yönelik bir yıkım projesidir. 

Gözeler, Ziyaret Alanımızdır! İnancımıza tahammülü olmayanlar orayı düzenleyemez. Halkın, kanaat önderlerinin, ekoloji hareketlerinin, demokratik kitle örgütlerinin görüşleri, rızalığı alınmadan Munzur Gözelerine yapılacak herhangi bir müdahaleye izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz

Peyzaj Düzenlemesi Adı Altında Munzur Gözlerinin Tahrip ve Talan Edilmesine Hayır!

 

Doğrulanmış başarı

Bu kampanya 19.094 destekçi ile değişim yarattı!