Petition Closed

PETICIJA za direktan priključak na kružni tok „HRASNO“ - "PRAVO NA IZBOR"

This petition had 1,317 supporters


P R A V O    N A    I Z B O R
PETICIJA za  direktan priključak na kružni tok „HRASNO“ - "PRAVO NA IZBOR"

Vašim potpisom dajete glas i podršku zaključku zbora građana mjesne zajednice Hrasno Brdo održanog 24.02.2017.godine u Općini Novo Sarajevo da građani mjesne zajednice Hrasno Brdo u sklopu rješenja Južne longitudinale „Kružni tok Hrasno“ imaju direktan priključak na kružni tok.Today: Mjesna Zajednica Hrasno Brdo is counting on you

Mjesna Zajednica Hrasno Brdo needs your help with “PETICIJA za direktan priključak na kružni tok „HRASNO“ - "PRAVO NA IZBOR"”. Join Mjesna Zajednica Hrasno Brdo and 1,316 supporters today.