Petition Closed

 

PER UNA OFICIALITAT PLENA DE L’ÚS DEL VALENCIÀ A L’AJUNTAMENT D’ELX

L’actual corporació municipal de l’Ajuntament d’Elx margina el valencià en totes les manifestacions institucionals tant en el nom de la ciutat, com en la retolació, impresos oficials, campanyes publicitàries… sense respectar la legislació lingüítisca vigent com un subjecte públic o privat més. Aquestes actuacions van en contra de l’oficialitat plena del valencià a tot el nostre terme municipal i, a més, suposen un atac frontal als drets lingüístics dels valencianoparlants de manera que l'Ajuntament, en comptes de ser-ne un garant, s’hi ha convertit en un entusiasta opositor. 

Més informació en aquests enllaços:

El Tempir engega una nova campanya d'enviament de queixes al Síndic de Greuges arran de la nova retolació municipal en castellà

El Tempir s'oposa al nou model provincià dels premis literaris "Ciutat d'Elx" que ha impulsat la Regidoria de Cultura

"La mediocritat feta cultura", arran de la concessió del premi narratiu Café Marfil dins els "Ciutat d'Elx" a José Payá

El Tempir denuncia el tractament poc igualitari del valencià i del castellà en l'edició dels programes informatius de l'Escorxador

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Elx projecta un film en castellà quan ho havia publicitat en valencià

El Tempir critica amb contundència la política lingüística del PP en una reunió amb la Regidoria de Cultura

El Tempir crea el grup "Per una retolació en valencià a Elx" a Facebook

Llancem una nova campanya a Twitter: piulades amb l'etiqueta "#esElx" i "ElnomesElx"

Es crea la "Plataforma per l'Ús del valencià a Elx" a fi de defensar l'ús institucional i oficial de la nostra llengua

 

 

Letter to
Alcadessa de l'Ajuntament d'Elx Mercedes Alonso
Regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Elx Pablo Ruz
Cap de Relacions Institucionals d'Alcaldia José Enrique Gomis
EXPOSE QUE:

1. L’alcaldessa de la ciutat d’Elx i, per extensió, la seua corporació han dissenyat un logotip monolingüe en castellà del nom de la institució “Ayuntamiento de Elche”, el qual empra a tot arreu de manera que transgredeix la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià i la normativa que la desplega, segons la qual els municipis de predomini lingüístic valencià han de tenir el nom i ser retolats, preferentment (i com a mínim), en valencià.


2. El canvi del nom de la corporació local ha anat acompanyat d’un canvi de la llengua vehicular, ara és el castellà, en la retolació pública (plafons informatius d’obres de l’Ajuntament, plaques al passeig de l’estació i del noms de les regidories…), al mobiliari urbà (contenidors de brossa), en els escrits externs (informació sobre la recollida de la brossa, convocatòries a reunions adreçades a totes les entitats culturals de la ciutat…) i en els webs de l’Ajuntament (visitelche.com, per exemple, o a les xarxes socials com Facebook, Twitter, etc.)


3. Una política cultural que ha suposat una programació que no atén criteris d’equitat entre les produccions que es programen en valencià i en castellà, la supressió del model dels premis literaris “Ciutat d’Elx” (després de més de trenta anys consolidats com a referents al sud del País Valencià i de la resta del domini lingüístic, on escriptors referents de la literatura actual van guanyar premis com el de narrativa “Antoni Bru” o el de poesia com el “Festa d’Elx”), la manca d’una programació estable de cinema en valencià als Òdeon i que després de ser anunciades totes les sessions en la nostra llengua les projecten en castellà, absència d’obres en valencià en la programació teatral infantil de Nadal, etc.


Per tot això,

SOL·LICITE QUE:


1. La restauració del nom de la institució municipal en valencià “Ajuntament d’Elx” en compliment de la legalitat lingüística vigent a tots els efectes en la retolació, els escrits externs i interns, la publicitat (tv, ràdio i internet), el mobiliari urbà...


2. La reintroducció del valencià en tota la retolació pública viària i de trànsit, plaques informatives, mobiliari urbà, comunicacions externes i internes… d’acord amb l’art. 1 de l'Ordre d'1 de desembre de 1993, de la Conselleria d'Educació i Cultura, i, a més, l'aplicació d’un criteri de discriminació positiva a favor del valencià.


3. La Regidoria de Cultura realitze una programació cultural estable de manera equitativa en valencià i en castellà sota els paràmetres de la qualitat i que arriben al màxim públic possible en la difusió.


4. Es reprenga el model de premis literaris “Ciutat d’Elx” que tant de prestigi va aportar a la ciutat i que van convertir Elx en un referent de la valencianitat.


5. L’Ajuntament d’Elx i, per tant, totes les seues regidories i empreses publiques que en depenguen es convertisquen en un model d’exemplaritat en l’ús del valencià de manera que no subordinen el seu ús al castellà i apliquen criteris preferents per a la seua especial protecció i difusió.(El Teu nom)

ACL El Tempir d'Elx started this petition with a single signature, and now has 1,328 supporters. Start a petition today to change something you care about.