Pensións públicas dignas: Nin recortes nin privatizacións!

Pensións públicas dignas: Nin recortes nin privatizacións!

Creada
12 de julio de 2022
Firmas: 78.201Próximo objetivo: 150.000
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

As pensións públicas dignas non son un gasto, nin un agasallo, nin moito menos un privilexio. Son un dereito xerado ao longo da vida laboral activa, mediante as cotizacións sociais (que son salario indirecto das persoas traballadoras), a través dun sistema solidario de repartición. Ese dereito, e o benestar xeral das persoas maiores, está recollido no Art. 50 da Constitución Española. 

O Sistema Público de Pensións (SPP) é, polo tanto, un instrumento de benestar social, como o son o conxunto dos servizos públicos, sen os que a maioría da poboación estaría condenada a transitar a súa vellez entre a pobreza e a indixencia. Malia a súa evidente marxe de mellora, o SPP é un mecanismo social de recoñecida solvencia e viabilidade (se non se lle cargan “gastos impropios”), que temos a obriga de defender e conservar, para o presente e para o futuro. 

Mais hai tempo que o poder financeiro e o capital especulativo buscan a maneira de apropiarse da xestión das pensións do Sistema Público, e para iso moveron os seus axentes políticos, económicos e sociais, co obxectivo de deteriorar e privatizar as pensións públicas, ou privatizar a súa xestión. Buscan eliminar ese dereito social, e convertelo nun suculento negocio para a banca, as aseguradoras e as xestoras de fondos privados.  

Ao ditado deses poderes fácticos, e con gobernos de diferente signo (PSOE, PP, coalición PSOE-UP), viñéronse aplicando sucesivas “reformas”, as últimas en 2011 (alongando a idade de xubilación e o período de cálculo), 2013 (o famoso 0,25%), 2021 (recortes coa trampa do “IPC medio”) e, finalmente neste ano 2022, coa lei para o fomento dos chamados plans de pensións de empresa (PPEs), que supón o inicio da privatización das pensións públicas. 

Por todas estas razóns, chamamos ás xentes traballadoras de calquera idade, pensionistas de hoxe ou de mañá, a que tomen conciencia do que nos estamos xogando e, entre todas e todos, consigamos estes obxectivos: 

  1. EVITAR O EMPOBRECEMENTO DAS PENSIÓNS. Garantir para 2022 e anos sucesivos o poder adquisitivo das pensións, revalorizándoas en función do incremento do “IPC real” (o IPC Acumulado Anual) tal como viña facendo antes da reforma de 2011, e compensar a perda do 3% do poder adquisitivo das pensións no ano 2021. 
  2. PENSIÓNS DIGNAS PARA TODOS E TODAS. Garantir que non haxa pensións por baixo do limiar da pobreza, eliminando a brecha de xénero en salarios e pensións, e aumentando a pensión mínima ata equipararse ao Salario Mínimo Interprofesional, e este situarse no 60% do Salario Medio como recomenda a Carta Social Europea. 
  3. PENSIÓNS PÚBLICAS, NON Á PRIVATIZACIÓN. Garantir pensións públicas dignas, xustas e suficientes, e o carácter público do Sistema de Pensións, derrogando os recortes das reformas de 2011, 2013 e 2021. Porque rexeitamos a privatización total ou parcial do mesmo, baixo calquera fórmula, esiximos tamén a derrogación da Lei de Regulación para o impulso dos Plans de Pensións de Emprego (PPEs). 

GOBERNE QUEN GOBERNE, AS PENSIÓNS E OS DEREITOS DEFÉNDENSE

Nota: Esta iniciativa dixital é a continuidade e complemento da campaña de recollida de firmas física, impulsada e realizada polas plataformas e coordinadoras de pensionistas dos Pobos e Comunidades do Estado abaixo relacionadas). 

PROMOVEN:

ASJUBI40 (Asociación Xubilación Anticipada sen Penalizar), 

COESPE (Coordinadora Estatal pola Defensa do Sistema Público de Pensións), 

EHPM (Movemento de Pensionistas de Euskal Herria),

MADPP (Movemento Andaluz en Defensa das Pensións Públicas),

MODEPEN (Movemento Galego en Defensa dás Pensións e vos Servizos Públicos), 

UNIDADE COESPE, 

PLATAFORMAS DE PENSIONISTAS de Badaxoz, Móstoles ... 

Apoyar ahora
Firmas: 78.201Próximo objetivo: 150.000
Apoyar ahora