Apel o rozsądną reformę prawa autorskiego i odrzucenie art.13 zobowiązującego do cenzury.

0 have signed. Let’s get to 35,000!


Do europejskich oraz krajowych organów ustawodawczych
W związku z nadchodzącą reformą prawa własności intelektualnej w Unii Europejskiej
Domagamy się :

- odrzucenia art.13 nakładającego obowiązek na dostawców internetu stałego monitorowania oraz filtrowanie treści w sieci internet
 

-odrzucenia art. 11 dotyczącego praw dodatkowych dla wydawców prasy

* Ważne

Wobec pierwszych  dwóch postulatów wnosimy o odrzucenie artykułów wspomnianych powyżej podczas głosowania plenarnego. Zatwierdzenie  wspomnianych artykułów może wiązać się z brakiem poszanowania dla głosu wyborców ich reprezentantów oraz Komisji LIBE 

ponadto postulujemy o:

- zakazania technologii „inwigilacyjnych” w tym programów zabezpieczających z funkcjami monitorowania zasobów komputera oraz urządzeń mobilnych.

 

-zrównoważonej reformy opartej o poszanowanie praw człowieka oraz zgodnej z rozwojem i przeznaczeniem nowych technologii.

Dostęp do niecenzurowanego internetu stanowi dla nas obywateli fundament dostępu do rzetelnych informacji, wiedzy oraz kultury, a wspomniany propozycje stanowią zagrożenie dla funkcjonowania internetu.

Jako demokratycznie wybrani przedstawiciele macie obowiązek chronić naszych praw i praworządności