Peticija za ohranitev velike čitalnice v Osrednji knjižnici

Petition Closed

Peticija za ohranitev velike čitalnice v Osrednji knjižnici

This petition had 275 supporters
Primoz Turk started this petition to Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper

Spodaj podpisani se NE strinjamo z odločitvijo direktorja Osrednje knjižnice Srečka Vilharja, g. Ivana Markovića, o zaprtju velike čitalnice in selitvi le-te na novo lokacijo na Verdijevi 2, saj bi imela takšna odločitev za posledico:

1. Trajno zaprtje ene najbolj kvalitetnih in uporabnikom prijaznih čitalnic v Sloveniji in obenem edine čitalnice v univerzitetnem mestu Koper;
2. Odprtje nadomestne čitalnice na Verdijevi 2 je popolnoma neprimerna rešitev, saj bi: (1.) nov čitalniški prostor bil štirikrat manjši; (2.) na razpolago bi bilo namesto 42 udobnih le 12 tesnih sedišč; (3.) nova čitalnica bila odrezana, več sto metrov oddaljena od knjižnice in knjižnega gradiva, s čimer se popolnoma izgubi vsak smisel knjižnične čitalnice – čitalnica je, kot že ime pove, namenjena branju, ne pa sedenju v praznem prostoru brez knjig!; (4.) nadomestna čitalnica ostala tudi brez vsega nujno potrebnega čitalniškega gradiva (slovarji, leksikoni, enciklopedije, priročniki, zakoni …).

Ob vsem tem pa se nam zdijo posebej zaskrbljujoče izjave direktorja, g. Markovića v zvezi s čitalniškim gradivom in strukturo študija. »Gradivo, ki je bilo na policah v čitalnici že 20 let, smo tako ali tako nameravali umakniti, ker ga nihče več ni uporabljal. Struktura študija se je spremenila in če želiš kaj preveriti, to zdaj storiš na računalniku.« (Primorske novice, četrtek 3. maj 2012, str., 5) »Čitalniškega gradiva v čitalnici ne bomo več postavljali, ker že nekaj časa ugotavljamo, da se le-ta ne uporablja, saj se danes informacije "iz prve roke" iščejo izključno preko spleta […] Ker ne bo čitalniškega gradiva v čitalnici, nam ga knjižničarjem ne bo več potrebno nadzorovati […]« (Odgovor direktorja Ivana Markovića na odprto pismo Primoža Turka).

Zaradi navedenih razlogov ZAHTEVAMO, da se ohrani velika čitalnica v obstoječem obsegu, na obstoječi lokaciji (Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, Trg Brolo 1), z obstoječim in pripadajočim čitalniškim gradivom!

Petition Closed

This petition had 275 supporters

Share this petition