Organik Vadi Hemşin'de Taş Ocağı YAPILMASIN!

Doğrulanmış başarı

Organik Vadi Hemşin'de Taş Ocağı YAPILMASIN!

Bu kampanya 898 destekçi ile değişim yarattı!
Çayeli Kaymakamlığı ve tarafına Hemşin Yaşam Derneği bu kampanyayı başlattı

HEMŞİN'İN GELECEĞİ İÇİN PROJE İPTAL EDİLMELİ

Naiboğlu Firması, Hemşin'de Levent Köyü sınırları içinde taş ocağı kurmayı planlanıyor. Toplamda, 98 hektarlık ruhsat alanına sahip olan Naipoğlu firması, bu alanın 24 hektarlık kısmını göstererek, ÇED Gerekli Değildir kararı almıştır. Oysa ki, Danıştay kararlarına göre, 25 hektardan büyük ruhsat alanına sahip olan açık maden işletmeciliği için, ÇED raporu hazırlanması gerekmektedir.

Projenin gerçekleştirileceği alanın 250 m yakınında evler vardır. Proje sahası civarındaki evler, taş ocağında yapılacak patlatmalar nedeniyle, yıkılma ya da hasar görme tehditi altındadır.

Tamamı orman olan proje sahası; Kestane, kızılağaç, gürgen, çam, ladin, kayın, dağ karayemişi, orman gülü, likapa gibi bitki çeşitliğinin yoğun olduğu bir alandadır. Ancak, proje kapsamında kaç ağaç kesileceğine dair bir rapor hazırlanmamıştır.

Ruhsat sahasının bir kısmı, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Hemşin Bal Üretim Ormanı Projesi ( 2012–2029) sahası içerisindedir. İçinde yaban hayatı barındıran bu alan, Hemşin’de, Arı Padişahı diye bilinen alandır.
Melyat deresinin kaynağının bulunduğu sahayı kapsayan alanda kurulacak taş ocağı nedeniyle, 5 köyün içme suyu kaynakları tehdit altındadır. Melyat deresi, kırmızı benekli alabalık yaşam alanıdır.

Projenin hayata geçirilmesi ile;
• Sucul yaşam tamamen yok olma tehlikesi altında kalacaktır.
• Patlatma çalışmaları çevresindeki evlere ve yerleşim alanlarına zarar verecektir. 
• İçme suyu kirlenecektir. Yaban hayat yok olacaktır. 
• Arıcılıkla uğraşılan bölgede bal üretimi bitecektir. 
• En önemlisi de organik bir vadi olan Hemşin vadisi çıkacak toz emisyonundan etkilenecektir.

Açılması planlanan taş ocağı telafisi mümkün olmayan bir çevre felaketine neden olacaktır.

Hemşin'in geleceği için projenin İPTAL EDİLMESİ gerekmektedir.

Doğrulanmış başarı

Bu kampanya 898 destekçi ile değişim yarattı!

Bu kampanyayı paylaş