Kampanya Kapatıldı

Okul Öncesi için 10 Bin ZORUNLU atama

Bu kampanya 13.269 destekçiye ulaştı


Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaktır.

Bu dönem, araştırmacılar için çocuğun yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönem olarak görülmektedir. Uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler.


Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekir.

Çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan; bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği ve çocuğun devamlı olarak değiştiği bir süreçtir. Bu nedenle, çocuğun küçük yaşlarda sağlıklı bir ortamda gelişimini sürdürmesi önem kazanmaktadır. Okul Öncesi Eğitimin önemi Milli Eğitim Bakanımız ve Başbakanımız tarafından da altı çizilerek defalarca açıklanmıştır. Bu açıklamalar sonucunda Okul Öncesi Eğitimin zorunlu olacağı müjdelenmiştir. Bu müjde dolu haberler mezun sayısının 30 bin civarlarına varan Okul Öncesi Öğretmenleri tarafından sevinçle  karşılanmıştır. Bu haklı sevincin yanında temkinli davranan öğretmenlerde oldu. Temkinli öğretmenlerin en önemli tepkileri;

-2009-2010 döneminde de bu haberler çıktı, çalışmalar yapıldı ama sonra vazgeçildi.

- Evet Okul Öncesi Eğitim zorunlu olacak ama bu atama sayısına yansıyacak mı ?

- Atama kontenjanı 30 bin mezunumuzu eritmeye yetecek mi ?

- Ortaya çıkan öğretmen açığı bizim bölümden mi karşılanacak yoksa çakma Okulöncesi Öğretmenlerinden mi karşılanacak 

Bu tüm sorularımızın ve sorunlarımızın en net çözümü: Şubat ayında 10 bin Okul öncesi öğretmeninin atanmasıdır.

Biz bu sayıyı neden mi talep ediyoruz ?

5 bin 430 anaokulundan 1 milyon 59 bin 495 öğrenci faydalanırken, bu kurumlarda 25 bin 858 öğretmen çalışıyor. Okul öncesi eğitim alanların 555 bin 194'ü erkek, 504 bin 301'i kız öğrenci ve Okul öncesi eğitim kurumlarında ise 50 bin 466 derslik bulunuyor.
28 bin 532 ilkokulda ise, 2 milyon 850 bin 72'si erkek, 2 milyon 724 bin 844'ü kız olmak üzere 5 milyon 574 bin 916 öğrenci eğitim görüyor. Bu okullarda 243 bin 305 derslikte, 288 bin 444 öğretmen görev yapıyor.
Kısacası derslik sayısı bakımından 6 katlık, öğretmen ve öğrenci sayısı bakımdan bakarsak 5 katlık fark var

-Erken çocukluk dönemindeki gelişmelerle, okul öncesi eğitim artık anne babanın yalnız başına başarabileceği bir konu olmaktan çıkmış durumdadır. Okul Öncesi Eğitim öğrenci-öğretmen-veli üçgeninden oluşan eğitimin en temel basamağıdır. Bu üçgenin en önemli köşesi olan Okul Öncesi Öğretmenine gereken değer verilmelidir.

Okul öncesinde oluşan 40 binlik kişilik ihtiyavın giderilmesi için  şubat atamasında 10 BİN ÖZ (Çakma değil) "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN' in"  atamasının yapılarak ilk adım atılmalıdır

 Bugün Mazlum imzanı bekliyor!

Mazlum Kılıç bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Okul Öncesi için 10 Bin ZORUNLU atama». Mazlum ve imza atan diğer 13.268 kişiye katıl.