Petition Closed
Petitioning OFSW

Apel Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej w sprawie Trafostacji Sztuki

Wyrażamy najgłębszy niepokój w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie, który uznał Kamila Kuskowskiego i Agatę Zbylut winnymi rozpowszechniania fałszywych informacji o spółce Baltic Contemporary zarządzającej szczecińską Trafostacją Sztuki.  Wypowiedzi będące podstawą wydania nieprawomocnego jeszcze, skazującego wyroku sądu dotyczyły niejasności podczas rozpisanego przez miasto Szczecin przetargu oraz kwestionowały wiarygodność oferty przygotowanej przez spółkę.

Kilkanaście miesięcy zarządzania Trafostacją przez Baltic Contemporary  potwierdziły przytaczane przez skazanych zarzuty – instytucja prezentuje nieporadny, chaotyczny program w żaden sposób nieprzystający do szumnych zapowiedzi.  Jedyny szerszy rozgłos Trafostacja uzyskała wysyłając prawnicze pisma z groźbą procesu do redakcji Obiegu po publikacji krytycznego artykułu.

Prawo do wolnej wypowiedzi, również krytycznej  na tematy dotyczące funkcjonowania sektora publicznego nie może być ograniczane poprzez zastosowanie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Do tego niedopuszczalnego stanu rzeczy doprowadziła nowelizacja ustawy o instytucjach kultury, dopuszczając wyłonienie w przetargu nieograniczonym zarządcy publicznej instytucji kultury. Autorzy tej regulacji, w wolnorynkowym zachwycie nie przewidzieli skali możliwych konfliktów interesów oraz wykazali się godnym pożałowania niezrozumieniem sensu funkcjonowania instytucji publicznych, którego nie da się sprowadzić do biznesowej efektywności.

Jesteśmy świadkami procesu brutalnej prywatyzacji instytucji kultury, prowadzącej do bezprecedensowego marnotrawstwa ich potencjału. Wspomniana regulacja w zestawieniu z niską kulturą pracy polskich samorządów stanowi zapowiedź szerszego procesu destrukcji instytucjonalnej kultury w skali kraju.

Solidaryzujemy się ze skazanymi Kamilem Kuskowskim i Agatą Zbylut, deklarując jednocześnie bezterminowy bojkot udziału we wszelkich inicjatywach i projektach przygotowywanych w Trafostacji Sztuki przez Baltic Contemporary. Wzywamy wszystkich ludzi sztuki do wsparcia naszego stanowiska i solidarnej odmowy współpracy z instytucją, która jako jedyna formę dialogu uznaje zastraszanie sądowe.  

Tylko poprzez szeroki wspólny sprzeciw jesteśmy w stanie zatrzymać ograniczanie wolności wypowiedzi oraz wywrzeć presję, która doprowadzi do niezbędnej zmiany prawa.

W imieniu OFSW

Marta Deskur

Katarzyna Górna

Mikołaj Iwański 

Rafał Jakubowicz

Zuzanna Janin

Jacek Niegoda

Laura Pawela 

Karol Sienkiewicz

Zofia Waślicka

Julita Wójcik

This petition was delivered to:
  • OFSW


    ofsw x started this petition with a single signature, and now has 237 supporters. Start a petition today to change something you care about.
    The only way OFSW will listen

    Every signature matters and makes the petition more powerful. Add your name today and help us win.