ODTÜ’nün temel değerlerine sahip çıkacak bir ODTÜ Rektörü istiyoruz!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.

7.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.

Sevgili ODTÜ’lüler ve ODTÜ Dostları;
Temmuz 2020’de ODTÜ rektörü seçilecek. Ancak; bu kez ODTÜ öğretim üyelerinin rektör adayları arasından seçim yapma şansı olmayacak. ODTÜ’den veya diğer üniversitelerden ODTÜ rektör adayı olmak isteyen profesörler YÖK’e başvuracak ve YÖK bu profesörlerden birkaçını; aralarından seçmesi için Cumhurbaşkanı’na önerecek.
Biz ODTÜ’lüler aday listesinin oluşmasında ODTÜ’nün temel değerlerinin baz alınmasını (https://www.metu.edu.tr/tr/etik-ilkeler-temel-degerler adresli ODTÜ web sitesinde de belirtildiği gibi) talep ediyoruz.
Şimdi hepimize düşen görev, yeni seçilecek rektörün bu değerlere sahip çıkacak bir kişi olmasını sağlamaktır. Önce bu niteliklere sahip adayları öne çıkmaları için cesaretlendirmeli, sonra da atanmaları için desteklemeliyiz. Sesimizi duyurmamız ancak birlikte hareket ederek mümkün olacaktır. ODTÜ’lülerin efsanevi dayanışma ruhunu göstermeliyiz.

Üniversitemizin temel değerleriyle örtüşen bir rektör seçilmesi için güç birliği yapmak üzere; tüm ODTÜ bileşenlerini birlikte hareket etmeye ve taleplerimizi etkili ortamlarda paylaşmaya davet ediyoruz.

ODTÜ Rektörü; bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerinin, eğitim ve öğretimin, baskı altında kalmadan, bilimsel ölçütler dışındaki yönlendirmelerden bağımsız olarak yürütülmesini ve bu amaçla özgür tartışma ortamlarının yaratılmasını bilimsel özgürlüğün değişmez koşulları olarak görür.

ODTÜ Rektörü; sorumlulukların yerine getirilmesinde ve karşılaşılan sorunların çözümünde; bilgi, yetenek ve yetki sınırlarının farkında olarak cesaret ve kararlılıkla davranır ve gerekirse özeleştiri yapar.

ODTÜ Rektörü; ODTÜ’deki öğrenciler, idari ve akademik personel, ünvan, konum ve çalışılan birimden bağımsız olarak, bireysel görüş ve değerlerini ifade ederken birlikte hareket etmelerini ve özgürlükçü bir yaklaşımla mücadeleci bir tutum sergilemelerini bekler.

ODTÜ Rektörü; kararlarını dış yönlendirmelerden bağımsız olarak, çıkar çatışmalarına izin vermeden, nesnel veri ve bilgiler temelinde verir, görevlerini etik değerler, bilimsel ölçütler ve yasalar ışığında sorumluluk bilinciyle yerine getirir.

ODTÜ Rektörü; başkalarının hak ve özgürlüklerini dikkate alıp korurken, farklılıkları zenginlik olarak görüp her türlü ayrımcılığa karşı çıkar ve insana saygı temelinde tüm ilişkilerinde önyargısız, eşitlikçi bir yaklaşım sergiler.

ODTÜ Rektörü; başarıları ve bulundukları konumları yetenek, çalışma ve çabalarının doğal sonucu hak edilmiş kazanımlar olarak gören ODTÜ’lüler gibi işe alım ve diğer değerlendirme süreçlerinin nesnel standartlar ve öz yetkinlikler temelinde yapılmasını gözetir.

ODTÜ Rektörü; bilgiye ulaşırken, araştırma yaparken ve/ya toplumsal konular söz konusu olduğunda, bir yargıya ulaşmadan önce sorgulayıcı/eleştirel bir yaklaşımla durumu objektif bir şekilde analiz ederek değerlendirmelerini oluşturur.

ODTÜ Rektörü; toplumsal sorunlara karşı duyarlılık gösterip bunların çözümüne yönelik görüşler geliştirilmesini, toplumsal sorumluluk projeleri yürütülmesini, bilimin ve bilimsel yaklaşımın toplum tarafından yaygın olarak benimsenmesi için etkinliklerde bulunulmasını destekler.

ODTÜ Rektörü; teknoloji, eğitim, araştırma ve yönetim konularında yeni yöntem ve yaklaşımların takip edilip uygulanması, toplumun ve üniversitelerin gereksinimleri doğrultusunda örnek olacak özgün sistem, program ve yapılanmalarının geliştirilmesi doğrultusunda çalışılmasını gözetir.

ODTÜ Rektörü; insan eliyle yetişmiş bir orman içindeki görece özerk konumu, tüm birimlerini mekânsal süreklilik içinde toplayan yapısı, toplumsal bellekte yer etmiş mekânları ve köklü tarihiyle, ortak bir kültürün üretilmesine ve kurumsallaşmasına olanak yaratan ve özgün mimarisi, peyzajı, sanat eserleri ve faaliyetlerinin etkisiyle estetik duygusunun içselleştirilmesini sağlayan ODTÜ yerleşkesine kültürel bir miras olarak bağlılık duyar ve sahip çıkar.

ODTÜ Rektörü; üniversite arazisi içinde yetiştirilen ormanı ve ekolojik zenginliği bir değer olarak görür, korunması ve geliştirilmesini önemser ve genel olarak doğal çevreye yönelik bir duyarlılık oluşturulması ve koruyucu yaklaşımın yaygınlaşması için çaba gösterir.

ODTÜ Rektörü; uluslararası düzeyde bilimsel gelişmeleri takip etme ve katkı yapma yetkinliğini sağlayan, öğrenme ve araştırma isteğini motive eden ortamı, evrensel etik ilkeler çerçevesinde, yüksek standartlarda bilimsel araştırma ve eğitim yapılmasını ve yine yüksek standartlar temelinde seçilen bir öğrenci ve öğretim elemanı topluluğunu ODTÜ’nün yüksek akademik niteliğinin temel bileşenleri olarak benimser.