Open Geforce Now Azerbaijan! ||| Geforce Now Azerbaycan açılsın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


Geforce Now'da Rus server"larını kullaniyoruz. Neden? Avrupa sunucularını kullana biliriz. Bir kaç mail yazdım kendilerine ama hiç de umurlarında gözükmüyordu. Onların hiç bir adaleti yok! Azerbaycanlıları adam olarak görmüyorlar. GFN.az gibi bir site oluştura bilirler. Ben rusca bilmiyorum ve neden rus server'a yönlendiriliyorum? Çok saçma. Founder üyeliği almak istiyorum izin vermiyorlar. Niye? Para sizin cebinize gitmeyecek mi? Sadece hakkımı istiyorum. Umarim destek çıkarsınız. 

Founder üyeliği almak istiyorum izin vermiyorlar. Niye? Para sizin cebinize gitmeyecek mi? 

 

We are using Russian servers on Geforce Now. Why? We can use European servers. I wrote a few e-mails to them, but they didn't seem to care at all. They don't have any justice! They don't see Azerbaijanis as human. They can create a site like GFN.az. I'm being redirected to the server? That's ridiculous. I want to get founder membership but they do not allow. Why? Won't the money go to your pocket? I just want my rights. I hope you will support.

 

Сейчас мы используем российские серверы на Geforce. Почему? Мы можем использовать европейские серверы. Я написал им несколько писем, но им, похоже, было все равно. Они не видят справедливости! Они не видят в азербайджанцах мужчин. Они могут создать сайт вроде GFN.az. Меня перенаправляют на сервер? Это смешно. Я хочу получить членство учредителя, но они не позволяют. Зачем? В карман деньги не пойдут? Мне просто нужны мои права. Надеюсь, вы получите поддержку