Nobel Barış ödülünün J. Assange ile E. Snowden’e verilmesi için

Kampanya Kapatıldı

Nobel Barış ödülünün J. Assange ile E. Snowden’e verilmesi için

Bu kampanya 8.682 destekçiye ulaştı
Union Populaire Républicaine bu kampanyayı başlattı

Her insanın, onurunu koruma ve eşitliǧe sahip olma hakları vaz geçilmez ilke olarak, dünyada Özgürlüğün, Adaletin ve Sulh’un temelini oluşturduğundan, 

10 Aralık 1948’de 217 (III) A sayılı kararı ile Birleşik Milletler Genel Kurulunca kabul edilen Küresel İnsan Hakları Beyannamesi göre : “Terör ve sefaletten kurtarılmış ifade ve inanç özgürlüğüne sahip bir dünyanın kurulması İnsanlığın en büyük özlemi” olduğundan,

Bireylerin özel hayatını, aile yaşamını, konutunu ve iletişim kurma haklarını koruma altına alan söz konusu Küresel Beyannamenin 12’nci maddesi uyarınca,

Yine İnsan Hakları Küresel Beyannamesinin başlığında “Baskı ve haksızlığa karşı insanları isyanın eṣiǧine sürüklememek için, İnsan haklarının hukuk rejimiyle korunması temel” alındığından,

Bir yandan, ilgisayar uzmanı, cyber militan, avustralya vatandaşı, WikiLeaks’in kurucusu ve sözcüsü, Sayın Julian Assange Küresel İnsan Hakları Beyannamesiyle kabul edilen ilkelere uygun eylemleriyle devletlerin kontrolünden ve sermaye güçlerinden arındırılmıṣ bilgilere dünyada tüm insanların ulaṣmalarını saǧlayarak, haber özgürlüǧü için, sansüre karṣı verdiği mücadele neticesinde:

- 1977’de Nobel Barıṣ ödülünü kazanan Amnesty Internasyonal tarafından verilen “Media Award 2009”,

- The Economist gazetesinin Index on Censorship Award 2008,

- ile Sydney Peace Foundation’un “bireylerin tanınma hakkını savunma” altın ödüllerini almış bir kimse olarak,

Diǧer yandan, Amerika uyruklu bilgisayar uzmanı, Amerika Birleşik Devletlerin eski istihbarat teṣkilatının elemanı Sayın Edward Snowden’in, yine Küresel Insan Hakları Beyannamesinde yer alan ilke ve temellere uygun şekilde hareket ederek, dünya kamuoyuna:

- ABD’de telefon görüṣmelerine uygulanan meta dataların kayıt sistemini,

- ABD hükûmeti tarafından gizlice PRISM programı aracılıǧı ile özel iletiṣimlerin Internet üzerinde dinlendiǧini,

- Bu dinlemelerin Birleṣik Krallık tarafındanda TEMPORA sisteminin aracılıǧı ile uygulandıǧını açıklamış bulunduğundan,

Tüm dünya kamuoyuna duyurmuş olduğu bu bilgilerin doǧruluǧu tüm bilgisayar uzmanları ve istihbarat teṣkilatları tarafından teyyid edilmesi üzerine, ilkin sessiz kalan, daha sonra casusluk, veri hırsızlıǧı, ve devletin varlıklarını kötüye kullanmakla Edward Snowden’i suçlayarak kovuṣturma açan ABD iktidarı bu haberleri, dolaylı olarak doǧrulamıṣ bulunduğundan,

Açığa çıkarılan bu uygulamaların tehlikesi karṣısında, Almanya Federal Devletinin Adalet Bakanı, PRISM ve TEMPORA sistemleri hakkında gerekli bilgilerin kendilerine aktarılmasını Amerika ve Ingiltere makamlarından resmen talep ettiğinden,

Açığa çıkarılan bu küresel, daimi ve gizli dinleme ile kayıt sistemlerinin iletiṣimin gizlilik ilkesi ile Küresel Insan Hakları Beyannamesinin 12.nci maddesinin ihlalini teşkil ettikleri artık alenen tüm dünya tarafından ve sayesinde bilindiğinden,  

George Orwell’in 1984 adlı eserinde iza edilen korkunç gözetim ortamının gerçekleṣmesini anımsatan bu donatımların hakkında tüm dünya kamuoyunu uyaran Sayın Edward Snowden velinimet olarak ödüllendirilmeliğinden,

Öte yandan, Nobel Barıṣ Ödülü Komitesi geleneǧine göre Barıṣ için pasifik yöntemlerle dünya düzeninde mücadeleri için daha önce ödüllendirilenler arasında:

- Ülkesinin otoritelerinin karṣıt görüṣlerine raǧmen, “Insan Hakları için mücadelesi” nedeniyle 1975’te Andreï Sakharov,

- “Insan Hakları ve Küresel Insan Haklarının Beyannamesi için mücadelesi” nedeniyle, 1977’de Amnesty International ,

- “Halklar arasında iṣbirliǧini güçlendirmek için olaǧanüstü çalıṣması” nedeniyle, 2009’da, Barack Obama,

- Ülkesinin karṣı gelmesine raǧmen “Insan hakları için uzun yıllardır verdiǧi pasifik mücadelesi” nedeniyle, 2010’da Lu Xiaobo, gibi isimlerin bulunduğu izlenmiş de olarak,

Bu ödülün sağladığı bir nevi geleneksel dokunulmazlığın sayesinde Nobel Barıṣ ödülü Komitesi, Insan Hakları mücadelerinden dolayı hayatlarını tehlikeye atan Andreï Sakharov, Lech Walesa, Desmond Tutu, Aung Saung Suu Kyi, Dalaï Lama, Liu Xiaobo vs…gibi diğer ödül sahiplerinin muhtelif iktidarların kininden koruduğuda gözetilerek, Yüksek ve barıṣçıl mücadeleri neticesinde Insan Haklarını, Haber Özgürlüǧünü ve tüm dünyada Yazıṣma Gizliliǧi ilkelerini korudukları için güvenlikleri doğrudan ve ağır şekilde ABD tarafından tehdit edilen Sayın Julian Assange ile Edward Snowden çekingesiz Nobel Barıṣ Ödülüne layık görülmüşlerdir, 

Açıklanan diğer sebeplerde de dayanarak, biz, aşağıda imzası bulunanlar, tüm Insanlığın bir ferdi olarak,

. Sayın Norveç Nobel Komitesi başkanı, Thorbjøn Jagland,

. Sayın Norveç Nobel Komitesi Eş Başkanı, Kacı Kullmann Five,

. Sayın Norveç Nobel Komitesi Üyesi, Inger-Marie Ytterhorn,

. Sayın Norveç Nobel Komitesi Üyesi, Berit Reissse-Andersen,

. Sayın Norveç Nobel Komitesi Üyesi, Gunnar Stålsett,

ile Sayın Norveç Nobel Komitesi Sekreteri, Geir Lundestadt’

un dikkatine sunulan işbu resmî müracaatımızla, 2014 Nobel Barış Ödülünün, “Birleşik Milletler tarafından kabul edilen Küresel Insan Hakları Beyannamesinin başlığı ile 12’nci maddesinde temel alınan Insanların daimi haber hakkı ve yazışmalarının gizliliği için verdikleri pasifik mücadeleleri” için müşterek Sayın Julian Assange ile Edward Snowden’e verilmesi saygılarımızla arz ve talep olunur.

Pétition en français

Петиция пo русский

Petición en espanol

Underskriftskampanje på norsk

Petição em Português

Petition auf deutsch

Petizione italiana

Petition in English

Petskribo en Esperanto

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 8.682 destekçiye ulaştı

Bu kampanyayı paylaş