Kampanjen til støtte for Ukrainas NATO-handlingsplan for medlemskap

Kampanjen til støtte for Ukrainas NATO-handlingsplan for medlemskap

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Ukrainsk diaspora i Norge started this petition to Norges Regjering and

Kjære ukrainere i Norge!

Kjære norske venner av Ukraina!

Vi anser det som viktig å rette oppmerksomheten mot den ukrainske verdenskongressens presserende appell til det ukrainske samfunnet og venner av Ukraina i verden, angående kampanjen til støtte for Ukrainas NATO-handlingsplan for medlemskap.

Spørsmålet som tas opp i denne appellen gjelder ikke bare Ukraina og ukrainere - det er viktig for alle land og borgere på vårt kontinent, inkludert alle borgere i Norge. Jo lenger Russland får okkupere deler av, og føre krig mot det største landet i Europa, jo mer vil det bli oppfattet som en invitasjon til russisk aggresjon. Desto større vil trusselen og risikoen for en storkrig bli, som da vil påvirke alle og få alvorlige konsekvenser for Europa og verden. NATOs kollektive sikkerhet er en effektiv måte å forhindre dette på. Den har blitt testet over tid av mange av Russlands naboer, inkludert Norge selv, og ikke minst de Baltiske landene. NATOs medlemsland må ikke glemme sitt ansvar for å forhindre krig i Europa. NATOs medlemsland må implementere sine egne beslutninger om Ukraina og Georgia, vedtatt under NATO-toppmøtet i Bucureşti 2008.

Vennligst spre meldingen fra den Ukrainske Verdenskongressen blant alle dine venner og bekjente. Hver og en av oss kan bidra til denne historisk viktige saken. Den Ukrainske Verdenskongressen har ledet og leder en global kampanje til støtte for Ukrainas NATO-medlemshandlingsplan. Den ukrainske diasporaen i Norge vil benytte anledningen til å takke for sterk støtte til Ukraina når det gjelder å forsvare dets suverenitet og territoriale integritet.

Et toppmøte mellom NATO-ledere vil finne sted i Brussel 14. juni 2021 for å diskutere blant annet utfordringene alliansen står overfor i dag. En slik utfordring er selvfølgelig opptrappingen av russisk aggresjon. De siste månedene har det internasjonale samfunnet vært vitne til en enorm økning i russiske tropper ved Ukrainas grenser, den massive overføringen av våpen til Hviterussland og til det russisk-okkuperte Krim, samt til den økende militariseringen av Svartehavet og de arktiske områdene.

Russland har ført aggresjonskrig mot Ukraina, Georgia og Moldova i årevis, og den russiske regjeringen fortsetter å vise forakt for demokratiske verdier og for et regelbasert internasjonalt samfunn. Ved kontinuerlig å skremme, feilinformere, ignorere internasjonal lovgivning, og med kontinuerlig statlig aggresjon fra Moskva, via sine etterretningsagenter, mot NATO-medlemmer som Tsjekkia og Bulgaria, søker Russland å destabilisere Europa.

Svaret på disse truslene mot vår sikkerhet, fred, stabilitet og demokrati er å styrke NATOs tilstedeværelse i den østeuropeiske regionen, og å styrke sikkerheten i Svartehavet, som det nylig ble understreket av landene i Bukarest Nine.

I den forbindelse ber vi deg, i lys av det kommende NATO-toppmøtet 14. juni:

  1. Bekreft alliansens prinsipielle beslutning om en "åpen dør" -politikk for Ukraina og Georgia, samt artikkel 23 i 2008-slutterklæringen fra toppmøtet i Bucureşti;
  2. Fremskynd innlemmelsen av Ukraina i NATOs medlemsplan (MAP) i sammenheng med møtet med allierte utenriksministre i desember 2021.

En klar støtteerklæring for Ukrainas NATO MAP

vil bidra til å dempe ytterligere opptrapping av russisk aggresjon. Dette trinnet vil også vise alliansens støtte til Ukrainas uavhengighet, suverenitet, territoriale integritet og Euro-Atlanterhavsvalg, som er nedfelt i Ukrainas grunnlov og støttet av flertallet av ukrainske borgere.

Selv i dag, uten å være medlem av alliansen, yter Ukraina et betydelig bidrag til NATOs operasjoner, og samarbeider aktivt med denne. Ukraina har potensiale til å styrke alliansen betydelig på sin østlige flanke gjennom sin nå lange erfaring med moderne russisk krigføring. Det er på tide å styrke samarbeidet og ta neste skritt.

Hilsen,

Ukrainsk diaspora i Norge og norske venner av Ukraina

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!