Petición cerrada

Non ó peche das páxinas de El País Galicia

Esta petición ha conseguido 7.078 firmas


El País anunciou que deixará de ofrecer suplementos autonómicos en Galicia, País Vasco, Comunidade Valenciá e Andalucía. Pola contra, sí se conservarán os cadernos autonómicos en Cataluña e Madrid.

As páxinas de El País Galicia son imprescindibles nun país cun ecosistema informativo dominado por medios dependentes do poder económico e político. A súa eliminación axudará a empobrece-la información crítica que recibe a cidadanía galega, e fará descender de forma importante o número de lectores galegos de El País nun momento no que o periodismo escrito tradicional está en plena crise.

Se crees que é importante non perder outra voz crítica e independente en Galicia, firma esta petición.

Enlace versión castellano > Hoy: Fernando cuenta con tu ayuda

Fernando Varela necesita tu ayuda con esta petición «Non ó peche das páxinas de El País Galicia». Únete a Fernando y 7.077 personas que ya han firmado.