Victoria

NO AL TANCAMENT PROGRESSIU DE L’ESCOLA PÚBLICA "EL CASTELL" DE TONA !

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 601 firmas!


El Departament d’ensenyament va obrir l’escola El Castell fa 6 anys, i ara, sense haver acabat el recorregut educatiu de l’etapa d’infantil i primària, vol que aquesta tanqui de forma progressiva sense deixar matricular a nous alumnes a p-3.
El futur tancament d’aquesta escola significa deixar 100 infants sense el projecte educatiu que els seus pares havien escollit en primera opció; i al mateix temps perjudica la qualitat educativa de tots els altres nens i nenes escolaritzats a Tona, que veuran les seves escoles més massificades.
El Departament d’Ensenyament ha actuat amb total inflexibilitat i de forma premeditada, sense tenir en compte la postura de les famílies i del professorat, ni pensant en la millor opció pels infants.
Demanem que l’Escola El Castell continuï funcionant amb normalitat, deixant matricular els alumnes de p-3 i garantint així la continuïtat de l’escola. Així demanem que es pugui obrir el període de preinscripcions escolars amb total normalitat pel curs 2013-2014, representant això una qualitat educativa per a tots els nens i nenes de Tona.

Gracies !!!Hoy: Alumnes, Mares i Pares, cuenta con tu ayuda

Alumnes, Mares i Pares, escola "El Castell" de Tona necesita tu ayuda con esta petición «NO AL TANCAMENT PROGRESSIU DE L’ESCOLA PÚBLICA "EL CASTELL" DE TONA !». Únete a Alumnes, Mares i Pares, y 600 personas que ya han firmado.