Petition Closed

Chấm dứt và xử lý hiện tượng bắt buộc đi bầu cử và tuyên truyền bầu cử là nghĩa vụ

This petition had 339 supporters


Kính gửi:                     Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia

Đồng kính gửi:            Ban Dân Nguyện của Quốc hội

                                    Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

                                    Các trường đại học trên cả nước,

Chúng tôi ký tên dưới đây là Nhóm Quan sát Bầu cử Công bằng và những cử tri có quan tâm kính gửi đến quý cơ quan lời chào trân trọng!

Pháp luật bầu cử của chúng ta quy định rất rõ ràng: bầu cử là quyền chứ không phải là nghĩa vụ của công dân tại Điều 27 Hiến pháp 2013 và điều 2, Luật Bầu cử Đại biểu quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2015 (“Luật Bầu cử”). Không hề tồn tại khái niệm “nghĩa vụ bầu cử”một cách rõ ràng hay ngụ ý trong bất kỳ văn bản pháp luật nào ở nước ta. Điều này có nghĩa là theo pháp luật, công dân có quyền đi bầu hoặc không đi bầu theo sự lựa chọn của họ. Bất kỳ hành vi thúc ép, đe dọa, bắt buộc cử tri đi bầu đều là vi phạm nghiêm trọng quyền bầu cử của người dân. Điều 95 của Luật Bầu cử nghiêm cấm các hành vi vi phạm pháp luật bầu cử và người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, hiện nay trên các tuyến phố tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác trên cả nước, các băng rôn, áp phích, biểu ngữ tuyên truyền "Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân" vẫn còn tồn tại. Nhiều cổng thông tin của các cơ quan Nhà nước hiện nay vẫn còn tuyên truyền rằng bầu cử là nghĩa vụ của người dân.

Nhiều trường đại học như Đại học Cần Thơ, Đại học Tây Nguyên, Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Đại học An Giang... ban giám hiệu đã có những văn bản, hướng dẫn, thông báo yêu cầu sinh viên phải tích cực thực hiện "nghĩa vụ bầu cử" và nộp lại thẻ cử tri có đóng dấu để làm cơ sở xét loại hạnh kiểm, đánh giá điểm rèn luyện, xét tốt nghiệp cho sinh viên, hoặc đe dọa có những biện pháp xử lý kỷ luật khác. Đây chính là những hành vi thúc ép, bắt buộc sinh viên đi bầu cử của các trường nói trên.

Tất cả các hành động trên của các trường đại học và chính quyền địa phương đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật bầu cử, và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của các cử tri, đặc biệt là các cử tri trẻ. Nó gây nên sự méo mó trong nhận thức cử tri, tạo tiền đề cho vấn nạn bầu thay, bầu hộ. Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia, với chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, phải có biện pháp giải quyết các vi phạm pháp luật bầu cử tại địa phương như chúng tôi phản ánh ở trên.

Vì một cuộc bầu cử thực chất và đúng pháp luật, cần phải chấm dứt ngay vấn nạn này! Chúng tôi bằng thư này đề nghị Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia gấp rút thực hiện ba vấn đề sau:

  1. Xem xét, xác minh và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật bầu cử của chính quyền địa phương và các trường đại học như được nêu trong thư này;
  2. Trong thời gian sớm nhất trước cuộc bầu cử, ra công văn khẳng định lại một lần nữa nguyên tắc "bầu cử là quyền chứ không phải là nghĩa vụ của công dân"; và
  3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho các cán bộ địa phương, các trường đại học về bầu cử công bằng và tự do.


Cuộc bầu cử ngày 22/05 sắp đến có thành công hay không phụ thuộc vào chất lượng của những lá phiếu được cử tri bỏ một cách tự do, có hiểu biết, đúng pháp luật. Tin tưởng rằng Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia với trách nhiệm trước Hiến pháp, trước pháp luật, trước nhân dân, sẽ có những hành động quyết đoán, đúng pháp luật, bổn phận để đảm bảo cho một cuộc bầu cử thực chất và có chất lượng.

Cử tri cả nước sẽ dõi theo và ủng hộ những việc làm đúng pháp luật của quý cơ quan. Đính kèm theo thư này là những bằng chứng về các hành vi vi phạm như được nêu trong thư.

Xin trân trọng kính chào!Today: Nhóm quan sát bầu cử công bằng is counting on you

Nhóm quan sát bầu cử công bằng needs your help with “Người Việt Nam: Chấm dứt và xử lý hiện tượng bắt buộc đi bầu cử và tuyên truyền bầu cử là nghĩa vụ”. Join Nhóm quan sát bầu cử công bằng and 338 supporters today.