Abolir el nou acord signat per l'ICASS i les principals patronals dels centres residencials de gent gran.

Petición cerrada

Abolir el nou acord signat per l'ICASS i les principals patronals dels centres residencials de gent gran.

Esta petición ha conseguido 3148 firmas

Drets de la Gent Gran ha iniciado esta petición

Acord signat entre ICASS i principals patronals de centres residencials de gent gran.

Notícia sobre l'acord signat.

ELS DRETS DE LA GENT GRAN EN JOC

Segur que tens un familiar, amic o conegut que està sent atès en un centre de gent gran.

Creus que és important que en aquests centres es fomenti l’exercici físic, l’autonomia personal, la funcionalitat, l’acompanyament emocional, les relacions socials, la cultura i la diversió, l’escolta, la mobilitat, l’atenció centrada en la persona? En definitiva, crear un espai de vida.

Doncs tots aquest drets estan en perill.

L´ICASS (Institut Català d'Assistència i Serveis Socials) vol aplicar un nou model assistencial en els centres de Gent Gran, a través del qual es vol reduir de manera dràstica el temps d'atenció directa dels professionals tècnics, responsables directes de totes aquestes necessitats, provocant una major dependència i una pitjor qualitat assistencial.

Per tots aquests motius us demanem el vostre suport signant aquest document.

El futur assistencial de la gent gran està a les nostres mans.


LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES EN JUEGO

Seguro que tienes un familiar, amigo o conocido que está siendo atendido en un centro de personas mayores.

¿Crees que es importante que en estos centros se fomente el ejercicio físico, la autonomía personal, la funcionalidad, el acompañamiento emocional, las relaciones sociales, la cultura y la diversión, la escucha, la movilidad, la atención centrada en la persona? En definitiva, crear un espacio de vida.

Pues todos estos derechos están en peligro.

El ICASS (Institut Català d'Assistència i Serveis Socials) quiere aplicar un nuevo modelo asistencial en los centros de Personas mayores de Cataluña, a través del cual se quiere reducir de una forma drástica el tiempo de atención directa de los profesionales técnicos, responsables directos de todas estas necesidades, provocando una mayor dependencia y peor calidad asistencial.

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 3148 firmas