NEMRUT YANDERE YAYLASI BIRAKIN VAHŞİ KALSIN! REST ÇEK!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.


Malatya ili Pütürge ilçesi Yandere, Büyüköz, Nakışlı, Gürgenli ve Güngörmüş Köyleri arasında kalan yayla bölgesinde BALABAN MERMER VE MADEN İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Tarafından yapılmakta olan Mermer Ocakları için alınan “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” raporunun yeterli olmadığını düşünmekteyiz.

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, bu onayı acilen geri çekerek ve verilmiş ruhsatları iptal ederek büyük bir hatadan zamanında dönülmelidir. TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED raporu düzenletmeli, bölgenin çevre açısından önemini anlamalıdır.

  • Dünya’nın 8. harikası olan ve ÇED Yönetmeliği Ek-V listesinde Duyarlı Yöreler arasında bulunan, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Sit Alanı ilan edilmiş Nemrut Dağı Milli Parkı, Karagöl (Sülüklü Göl) ve Doğal Sit Alanı olan Karapınar Şelalesi proje alanına çok yakın mesafede olan turistik öneme sahip doğal güzelliklerdendir. Bu alanlar yasal olarak koruma altında bulunmakta olup söz konusu projeden etkilenmemeleri söz konusu olamaz.
  • Mevcut proje alanı bu doğal güzelliklerle beraber yayla alanlarına ve köylünün su ihtiyacını karşıladığı kar kuyularına da zarar verecektir.
  • Mermer Ocağı’na çok yakın olan Pütürge İlçe’sindeki Hayderen-Karapınar Suyu Doğal Sit Alanı olmasının yanı sıra aynı zamanda 2011-830 Dosyalı Malatya İdare Mahkemesi’nde mevcut olmak kaydıyla Karapınar Suyu içeresinde nesli tükenmekte olan su samurları bulunmaktadır. Türleri hem Türkiye’de hem de dünyada hızla azalmakta olan su samurları (lutra-lutra) CITES Sözleşmesi’nin Ek-I kısmında, Bern Sözleşmesi’nin Ek-II kısmında koruma altına alınmış ve tehlike altında olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca bu bölge üzerinde otel ve piknik yerleri mevcut olup Nemrut Dağı'nın yolu üzerinde bulunmasından dolayı turistik bir konumdadır. İlçenin önemli bir değeri olan Karapınar Şelalesi suyunda kireç taşındaki su birikimleri rol aldığından; proje çalışmalarının şelalenin su kalitesine dolayısıyla şelaledeki hayvan populasyonuna ve turistik değerine zarar vermesi kaçınılmazdır.
  • Ayrıca proje alanı içerisindeki habitatta bulunan hayvan gruplarından(ayılar, yaban keçileri, kaplumbağalar, yarasalar, kartallar vb.) boynuzlu geyikler, ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı ile başlatılan proje neticesinde şimdiden hayati tehlikeyle yüzyüze gelmiş bulunmaktadır. Ayrıca bu hayvan gruplarından yaban keçileri (Capra Aegagrus) ve ayıgiller (Ursidae) Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesinin Ek-II kapsamında kesin koruma altına alınan fauna türlerindendir.
  • Yine proje alanına çok yakın bir mesafede, Adıyaman tarafında Karagöl olarak bilinen çok ciddi sülük populasyonuna sahip tedavi amaçlı insanlar tarafından rağbet gören bir göl bulunmaktadır. Karagöl de Karapınar Şelalesi gibi su kaynağı olarak kayaçlardan yararlanmakta ve dolayısıyla Karapınar Şelalesi’yle aynı tehlike ile karşı karşıyadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu’na dayanarak çıkartılan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin Amaç maddesinde;“Ülkenin yeraltı ve yer üstü su kaynakları potansiyelinin her türlü kullanım amacıyla korunması, en iyi biçimde kullanımının sağlanması ve su kirlenmesinin önlenmesi” amaç olarak ortaya konulmuştur.
  • Çalışmaları başlatılmış olan Mermer Ocağı için yol açılması nedeniyle ormanlık arazide ağaçlar kesilmiş ve geri dönüşü olmayan tahribatlara neden olmuştur. Ayrıca bölgede çok sayıda endemik bitki türleri bulunmaktadır. Bununla birlikte bölgede yabani lale soğanları bulunmakta olup ‘Doğal Çiçek Soğanlarının 2019 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ’de doğanın korunması temel hedefi ile doğadan toplanarak ihracatı yapılması yasak olan bu bitkilerin tahribi tehlikesiyle de karşı karşıya kalınmıştır.

Mermer ocağı uygulamasının, burada yaşayan tüm canlılara ve doğaya zarar vereceği açıktır. Bürokrasi zihniyetinin yanlışlığı sonucu Çevre Etki Değerlendirmesi yapılmadan verilen bu kararın iptal edileceğine, yetkililerce çevre duyarlılığı açısından böyle bir katliama seyirci kalınmayacağını biliyor ve ümit ediyoruz.

Vatandaşlar olarak, herhangi bir zarar oluşmadan acil önlem alınmasını talep eder, duyarlı vatandaşların ve hükumet yetkililerimizin de desteğini bekler, saygılarımızı sunarız.