No a l'enderroc de Cal Coronel! Salvem Santa Coloma de l'especulació!

No a l'enderroc de Cal Coronel! Salvem Santa Coloma de l'especulació!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma ha iniciado esta petición dirigida a Nuria Parlon

Salvem la memòria de Cal Coronel
El Govern municipal de Santa Coloma vol enderrocar Cal Coronel.


Cal Coronel situada al número 15 del carrer Sant Domènec, és una de les poques edificacions que es mantenen del passat agrícola de Santa Coloma.

A finals del segle XIX s’obrí una fonda que oferia beguda i aliments als viatjants que per motius professionals o personals transitaven pel poble, aquesta fou coneguda com la fonda de Cal Coronel gràcies al cavall del propietari de la Fonda. Can Coronel es feu famosa arreu de la comarca gràcies a servir el producte local estrella strella: les maduixes.


L'any 2001 l'Ajuntament de Santa Coloma adquiria la Finca de Cal Coronel. Segons la planificació urbanística vigent, amb data del 2006, l’ús previst per la parcela on hi ha Cal Coronel i el poliesportiu de Can Sisteré, és l’ampliació de les dependències municipals.


Malgrat que en el planejament anterior es reconeix l'edificació de Cal Coronel, en l'actual no. Això vol dir que des de la modificació urbanística del 2006 l’ajuntament no preveu conservar l'edificació del segle XIX.


Han passat 18 anys i el govern municipal no ha dut a terme cap acció per mantenir i dotar d'un ús públic a l’edifici de Cal Coronel.
En aquest moment ens trobem que la inacció de l'administració ha portat a aquest edifici singular a un estat molt avançat de deteriorament, agreujat pels darrers episodis de pluja que han esfondrat part de la coberta. La planta intermitja es troba també en molt mal estat.


El 25 de març de 2018, l'ajuntament va aprovar una inversió de 150000 euros destinada a Can Coronel/Oficina d'informació i atenció a la ciutadania. Però avui ens trobem que en comptes
de destinar aquesta inversió a una intervenció que preservi la memoria d'aquest edifici singular i garanteixi la seguretat ha decidit enderrocar l'edifici emblemàtic.


El Govern de Núria Parlon no pot continuar la lògica destructora del poc patrimoni històric que conserva la ciutat, ja són masses edificis enderrocats, alguns d'ells fins i tot formaven part del catàleg de patrimoni local (com Can Pedragosa, Can Bachs, Can Calvet i un llarg
etc).


Per tot això, demanem a l'Ajuntament de Santa Coloma:
● Aturar l'enderroc imminent i total de Cal Coronel.
● Buscar conjuntament amb la ciutadania una solució alternativa a l’enderroc què, garantint la seguretat, preservi la memòria històrica: respectant les façanes i elements característics de Cal Coronel i definir-hi uns usos futurs com a equipament per a la ciutadania que reconeguin l'edificació existent.
●fer una revisió rigorosa del catàleg de patrimoni local per tal d'incloure i preservar béns exclosos i iniciar un pla per activar el patrimoni històric en desús i promovent la rehabilitació
d'aquells que ho requereix

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas