Kampanya Kapatıldı

Nöbetçi Veteriner Klinikleri Zorunlu Olsun

Bu kampanya 568 destekçiye ulaştı


Gerek evimizde beslediğimiz, gerek sokakta rastladığımız yardıma muhtaç hayvanlar için her saat Veteriner Hekim hizmeti alamadığımız için yüzlerce canlı hayatını kaybediyor.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 4. Maddesinin (a) bendinde yazıldığı üzere "Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir."

Sadece hafta içi ve mesai saatleri içerisinde verilen tedavi hizmetinden ötürü hayvanlar bu saatler dışında tedaviye ihtiyaç duyduklarında yaşamlarını yitirmekte ve temel yaşam hakları ellerinden alınmaktadır. Bu durum 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na da aykırıdır.

TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin, yaralanan veya hasta olan hayvanların 24 saat sağlık hizmeti alabilmeleri için Nöbetçi Veteriner Kliniklerinin zorunlu hale getirilmesi ile ilgili düzenleyeceği yasayı TBMM'ye sunmalarını arz ederiz.Bugün Merve imzanı bekliyor!

Merve Tekinbüğrü bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Nöbetçi Veteriner Klinikleri Zorunlu Olsun». Merve ve imza atan diğer 567 kişiye katıl.