Petition Closed

Vi kräver att djurplågeriet i Sverige upphör!

This petition had 375 supporters


Djur är inte egendom, ni är inte födda med rätten att utnyttja eller fängsla oskyldiga arter. Ni är inte födda med smak för kött, ägg eller mjölk från andra arter, detta är en tradition som era föräldrar har lärt er. Ni är hjärntvättade av ett samhälle som främjar djurens lidande genom vana, tradition, kultur, religion, smak och bekvämlighet. Vad ni glömmer och ignorerar är de offer som betalar det skrämmande priset för er girighet. Ni promenerar med glädje på den här planeten med ögonbindlarna tätt pressade runt huvudet med tron att ni älskar djur, att ni bidrar till deras välbefinnande. Genom att konsumera, utnyttja och underhållas av djur så sponsrar ni de företag som levererar till er som konsumenter.

Vi kräver att de motioner Angående Djurskydd som Registrerades under 2016 behandlas med de åtgärder som aktivister har krävt under flera år, samt förbättrar djurens rättigheter då det pågår lagbrott varje dag i Sverige enligt Djurskyddslagen. Statistiken för domslut med stränga straff och inspektioner med stränga åtgärder är katastrofala.

Läs vår syning av Djurskyddslagen: Motioner 2016/2017

 1. Anmälningar med bevis i form av bilder m.m. skall få högsta prioritering från Länsstyrelsens Djurskydd och omedelbart skall inspektörer ingripa.
 2. Djurpolisen skall bli aggressivare i dessa skydd av djur som utsätts för djurplågeri.
 3. Alla djur skall få tillgång till att bete sig naturligt. Oberoende kostnaden för djurhållaren. Detta är levande, kännande individer som alla har naturliga beteenden vilka skall respekteras.
 4. Djur är inte pengar, djur är levande individer. Brottsofferfonden skall utbetalas till de offer som räddas från industrin och får leva tills de dör, därav till djurfristäder.
 5. Tingsrätten skall hantera djurplågeri samt dödsfall av djur med strängare straff, högre böter och djurförbud. Det krävs ett förbättrat samarbete mellan myndigheter och åklagarmyndigheten. Domsluten visar pinsam statistik. Detta gäller alla djurslag och djurhållning.
 6. Genom att reducera antibiotika användning för djur så ökar deras lidande och smärta där infektioner ej behandlas. Djur har samma rättighet till vård och omsorg som människan.
 7. Alla djur har rätt till utevistelse året runt precis som sällskapsdjur. Beteskravet skall ej reduceras eller slopas, det skall ökas och övervakas. Djur är inte maskiner, objekt eller produkter.
 8. Inför en djurombudsman.
 9. Kopplingen mellan moder och barn för djur är exakt samma koppling som för människan. Samtliga djur ska vara med sina barn enligt naturens regler. Det ska införas ett förbud att avrätta tuppkycklingar för de är en biprodukt. Det ska införas ett förbud att avrätta kalvar för de är en biprodukt.
 10. Avelsindustrin skall avvecklas, inga djur förtjänar att lida för konsumenten kräver animaliska produkter. 
 11. Alla djur skall få tillgång till stimulerande miljöer för att reducera alla beteendestörningar. Det ska vara nolltolerans.
 12. Djuren är inte födda med en existens för människan. Förbud djurförsök och börja forska och utnyttja alternativa metoder.
 13. En stor portion av djurtransporter bryter mot Jordbruksverkets bestämmelser. Det skall införas en unik mobil transportpolis som inspekterar djurtransporter över hela Sverige.
 14. Förbjud Kosherslakt samt Halalslakt. Förbjud slakt av djur som ej skall slaktas enligt lagstiftning. 
 15. Förbjud alla djurslag på cirkus.
 16. Kontrollen av djur som utnyttjas för sport skall förbättras. Naturliga beteende skall främjas. Djurplågeri skall straffas även om metoder används för att skrämma djuret.
 17. Förbjud pälsindustrin och förbjud import av päls.
 18. Kontroll av djurparker skall vara en del av länsstyrelsens arbete. Alla djurparker som driver kommersiella verksamheter bör förbjudas och stängas ner. Djurparker har ett syfte.
 19. Sexuella handlingar mot djur skall lagföras med fängelse som straff.
 20. Förbud mot burar samt frigående innestängda fjäderfän. Alla fjäderfän skall ha tillgång till utomhusmiljö alla dagar på året.
 21. Förbjud tvångsmatning av djur och förbjud import.
 22. Inför importförbud för animalieprodukter där djur utsatts för ett systematiskt onödigt lidande och som väsentligt strider mot svensk djurskyddslagstiftning.


Today: Niclas is counting on you

Niclas Klein needs your help with “Näringsdepartementet: Vi kräver att djurplågeriet i Sverige upphör!”. Join Niclas and 374 supporters today.