Başka bir Muğla Mümkün !

Başka bir Muğla Mümkün !

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

Muğla Valiliği ve tarafına Muğla Çevre Platformu bu kampanyayı başlattı

Anayasa’nın 43. Maddesi: “Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.   Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkan ve şartları kanunla düzenlenir."   

Kıyı Kanunu 5. Madde : “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır, Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.”

Kıyı Kanunu 6. Madde: “Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. Kıyılara moloz, toprak, curuf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez” 

Tüm bu yasal mevzuata rağmen ne yazık ki Muğla kıyıları özel şirketlere kiralanıyor, plajlarda denize erişim ücretli hale getirilerek kamu yararı rant aracına dönüştürülüyor. Kıyıların doğal yapısı işletmeciler tarafından değiştiriliyor, kıyı eko-sistemleri tahrip ediliyor.

Yasaların uygulanmasından sorumlu olan kurumlar, ne yazık ki bu kanun dışı uygulamalara sessiz kalarak adeta onay veriyorlar.

Bizler;

Muğla Valiliği, Kaymakamlıklar, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin  kıyıların yasalara aykırı olarak özelleştirilmesine izin vermemelerini,  kıyıların halkın ücretsiz yararlanabileceği şekilde düzenleme yapmalarını,

Kıyıların rahat, temiz ve adil kullanımı için gerekli alt yapı ve etkin denetimi sağlamalarını,

Kıyı eko-sistemlerinin korunması için Kıyı Kanunu’nu tavizsiz uygulamalarını talep ediyoruz.

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.