MOVIMENT LIMA - PROU PIROTÈCNIA I PETARDS A CATALUNYA

MOVIMENT LIMA - PROU PIROTÈCNIA I PETARDS A CATALUNYA

Creada
9 de junio de 2022
Dirigida a
Departament d'Interior de Catalunya (Conseller Joan Ignasi Elena Garcia)
Firmas: 1040Próximo objetivo: 1500
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

Iniciada por Xavi Bona

MOVIMENT LIMA - per la prohibició de la pirotècnia i els petards a Catalunya.

La meva gosseta es diu Lima i té 3 anys, i ella és la raó per començar aquesta iniciativa, el “Moviment Lima” li diria jo, però és un moviment que portaria el nom de cada un dels vostres peluts.

La Lima és adorable, carinyosa, curiosa, divertida, juganera, obedient, generosa, educada, preciosa i amb moltíssima vitalitat PERÒ també és la Lima que ens trenca el cor cada cop que sona un petard.

Ho vam descobrir els dies previs al Sant Joan de 2019. Va ser sentir un petard i desaparèixer, ens va costar trobar-la, era amagada darrera un sofà. Aquell va ser el seu nou habitatge durant 3 setmanes.

Aquesta història ha sigut així durant 3 anys, buscant nous racons que li facin no sentir els petards, però sempre sonen més fort i cada cop més i més sovint. Tant sovint ja, que ha deixat de sortir per les nits al jardí.

Sembla ser que sempre hi han celebracions: un gol del Barça o un del Madrid per fotre els del Barça, un petard que han trobat oblidat al calaix, una festa de poble, una diada, un any nou...

 

SI US PLAU, firmem tots aquesta petició per a PROHIBIR LA PIROTÈCNICA I ELS PETARDS A CATALUNYA. Necessitem 100.000 firmes per ser escoltats i que el Departament d'Interior de Catalunya tingui d'una vegada l'opció sobre la taula.

 

A tot això els animals no són l'única raó per fer desaparèixer aquesta tradició medieval, sinó que en són molts els problemes:

 

1. - DOLOR PSICOLÒGIC A LES PERSONES I ALS ANIMALS

  • En el moment de l'explosió d'un coet o petard, el so pot arribar als 190 decibels, essent 65 el màxim aconsellat segon l'OMS. L'alt nivell acústic pot ocasionar un mal físic i emocional a la població més vulnerable com les persones grans, els nadons, persones amb autisme i ligirofobia.
  • L'associació Ecologistes en Acció manifesta que els forts trons provoquen en molts animals domèstics o en estat salvatge una reacció de pànic i angoixa que es manifesta en símptomes com ara taquicàrdia, panteixos, dificultat per a respirar, tremolors i, en alguns casos, fins i tot en mort. És una realitat demostrada que tots els anys centenars de gossos escapen del seu hàbitat pel pànic davant explosions de petards, la qual cosa pot causar accidents de trànsit i a persones, sense oblidar la possible defunció de l'animal.

 

2. - DOLOR FÍSIC - LESIONS I CREMADES

  • L'ús de pólvora sol ocasionar: lesions auditives, més específicament ruptura timpànica per la detonació; cremades de primer, segon i tercer grau; ferides obertes i pèrdua de parts del cos; danys oculars i, fins i tot, la mort.

I s'originen durant la producció, emmagatzematge, transport, manipulació o ús inadequat dels anomenats focs artificials o jocs pirotècnics. Les lesions que provoquen es deuen a la naturalesa mateixa de la pólvora que es comporta com un material inflamable, explosiu i tòxic.

 

3. - ALT RISC D'INCENDI

  • L'ús de la pirotècnia, incloent la de tipus deflagrant o que únicament emet llum, incrementa enormement el risc d'incendis. Cal incidir en les conseqüències directes i indirectes dels incendis, tant en la vida i salut de les persones i animals com els danys que aquests provoquen en el medi ambient.

No estem en situació de poder permetre'ns un col·lapse innecessari del sistema sanitari ni de destruir i perdre més hàbitats i espècies animals, contribuint encara més als greus problemes ambientals als quals ens estem enfrontant dia a dia.

Està àmpliament demostrat, segons dades de la Generalitat de Catalunya, que és evident i notable l'augment significatiu del nombre d'incendis provocats per pirotècnia en les dates al voltant de la festivitat de Sant Joan.

 

4. - CONTAMINACIÓ DEL MEDI AMBIENT

  • Els focs artificials desprenen pólvores molt fines, compostos de colorants metàl·lics, toxines, productes químics i fums; tots ells similars als efectes que produeixen altres agreujants ambientals, com és el cas del trànsit.
  • L'ús de focs artificials durant les celebracions genera concentracions importants de partícules suspeses que poden arribar a superar fins a 10 vegades el rang permès per les normes oficials i poden romandre en l'aire una vegada que acaba l'espectacle.
  • A més, aquests gasos es tornen particularment perillosos per a aquelles persones amb algun compromís en el seu sistema respiratori, com l'asma o altres malalties pulmonars.
  • Per descomptat, no podem oblidar que un mal addicional al medi ambient el representen les quantitats ingents de restes plàstiques, d'embalatges diversos i de les restes dels propis artefactes cremats i fets explotar, que en alguns casos han de ser retirats pels serveis de neteja de cada localitat, però una gran quantitat acaba als carrers, boscos i al mar.

 

A tot això, moltes persones s'estaran preguntant què fem amb la indústria i les persones dedicades a aquests negocis, com resolem la continuïtat de la part lúdica d'aquestes activitats, i en definitiva si l'alternativa és la de posar fi a les celebracions amb pirotècnia.

Doncs hi ha diverses opcions com ara els espectacles amb llum làser o LED a partir de drons. No obstant això, cal esmentar que també existeix la possibilitat que aquest tipus d'espectacles puguin afectar altres espècies animals com els ocells.

Administrar alguna classe de droga calmant als animals per a que no pateixin en aquestes situacions pot ser la solució, però aquesta proposta és rebutjable ja que aquestes poden causar efectes secundaris als animals i que els animals amb els quals conviuen els éssers humans no són els únics perjudicats, sinó que també ho són aquells que viuen al carrer, es troben sols, animals salvatges i de granges.

Per aquest motiu, l'única solució realment satisfactòria consisteix a rebutjar l'ús de pirotècnia.

 

Per tot l'exposat fins aquí, no entenem com les administracions, posseïdores de dades evidents i suficients, no duen a terme les accions pertinents per a evitar els efectes nocius de l'ús de material pirotècnic. Estem referint-nos a conseqüències físiques en persones i animals de companyia, a alteracions emocionals i danys a la població més vulnerable, a l'increment demostrat d'incendis, amb els efectes negatius per a la salut i la vida de les persones, dels éssers vius i de la naturalesa i medi ambient.

La solució no pot dependre exclusivament del control dels diferents cossos de policia, que en aquests temps es troben més limitats per a exercir aquestes funcions. El canvi definitiu ha de venir de la normativa establerta i de l'actuació coherent i proporcionada de les diverses administracions públiques.

L'article 2.3 del RD 989/2015 del 30 d'octubre estableix que les diferents administracions públiques (incloent les comunitats autònomes i les locals), en l'àmbit de les seves competències, podran, entre altres coses: adoptar mesures extraordinàries en situacions d'emergència i circumstàncies que les justifiquin, així com suspendre temporalment qualsevol autorització per raons de seguretat. Això justificaria, per exemple, l'elaboració d'un decret a nivell autonòmic o d'ordenança a nivell municipal, que restringís o prohibís l'ús de material pirotècnic.

 

I, si has arribat fins aquí i/o estàs interessada/t a unir-te a la nostra acció a favor de la supressió de l'ús del material pirotècnic, agrairem ferms la teva signatura. No volem perjudicar a ningú, ni a persones ni a l'indústria ni a cap negoci, NOMÉS volem ajudar i protegir els més vulnerables.

Ja hi ha suficient dolor en el món actual, ajuda'ns a lluitar contra un mal innecessari el qual podem intentar posar fi.

Si us plau, uneix-te al “MOVIMENT LIMA”. Moltes gràcies

 

Referències:

- http://interior.gencat.cat/ca/inici

- https://depana.org/que-fem/proteccio-i-defensa-dels-animals/campanya-els-perills-de-la-pirotecnia/

 

 

Apoyar ahora
Firmas: 1040Próximo objetivo: 1500
Apoyar ahora