Misakı-Milli Belgesi’nin İmzalandığı Meclisi-Mebusan Binası Misakı-Milli Müzesi Olsun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Konu: Ülkemizin Kuruluş Beyannamesi olan Misakı-Milli 28 Ocak 1920'de Meclis'te imzalanan ve 17 Şubat 1920'de ise Meclisi Mebusan kürsüsünden tüm dünyaya ilân edilen Kabataş'daki Bina Misakı-Millî Müzesi Olsun

143 Yaşına Giren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İstanbuldaki Meclis-i Mebusan Binası Misakı Milli Müzesi Olmalı.
23 Nisan 1920 de Ankara'da açılan Meclis'te İstanbuldaki Meclisi Mebusan Milletvekillerinden 174 kişi mevcuttu. İstanbul ve Meclisi Mebusan işgal edildiği için çalışamayan İstanbul Meclisi 12 Nisan da fiilen çalışmalarına son değil ara verdi. Meclisi Mebusanda çıkarılmaya çalışılan kanun 23 Nisan'da Ankara'da Meclisin açılışında devam etti. Tarihte demokratik ilk Meclis olarak biliniyordu. Milletin iradesinin tecelligahı Büyük Türkiye Meclisi Nisan 1923'te fesh edilerek millete ilk darbe yapılmış oldu.

Son 300 yılında çok darbeler görmüş olan Türkiye 'de Darbecileri afişe etmek, tarihimizle yüzleşmek için İstanbul Beşiktaş Meclisi Mebusan Caddesi no:24'de bulunan Fındıklıdaki MECLİS-İ MEBUSAN Binası MİSAK-I MİLLİ MÜZESİ OLMALI.
Tarihini kaybeden millet hafızanı da kaybeder. Tarihi Meclise ve Milli iradeye sahip çıkmamak işgalcilere ve darbecilerle hesaplaşmamaktır ve millete hakarettir.
Ülkemizin Kuruluş Beyannamesi olan Misakı-Milli 28 Ocak 1920'de Meclis'te imzalandı. 17 Şubat 1920'de ise Meclisi Mebusan kürsüsünden tüm dünyaya ilân edildi.
Misakı-Milli Belgesi’nin İmzalandığı ilk Meclis Meclisi-Mebusan Binası bugün gayesi dışında kullanıldığı için bir nevi İşgalde; Meclisi-Mebusan Külliyesi Misakı-Millî Müzesi Olsun
Ankara’da TBMM’nin açılması için İstanbul’daki Meclis anlaşma sonucu işgal edildi. İstanbul’da faaliyetlerine devam edemediği, Hilafeti ve Osmanlıyı kurtarmak iddiasıyla Ankara’ya taşınan 23 Nisan 1920’de dualarla açılışı yapılan TBMM’nin asıl tarihi kuruluşu 23 Aralık 1876’dır.
Bugün kü TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi; Meclisi Mebusan’ın devamı niteliğindedir ve milletvekillerinin çoğunluğu Ankara’daki Birinci Meclisde de vekillik yapmıştır. AHD-I Millî Beyannamesi adıyla yayımlanan Misakı Milli Belgesi’nin aslının 94 senedir kayıp olduğu basına yansımıştı, ilk meclis de yani Meclisi Mebusan binası da kayıptır hatta işgal altındadır. Arşiv bir milletin beynidir hafızasıdır. Arşivsiz millet beyinsiz insana benzer. Ülkemizin işgaline karşı çıkan 121 Meclisi Mebusan Üyesini rahmetle anıyoruz.
Meclisi Mebusan binasının TBMM uhdesinde olmayışı veya Meclisi Mebusan Binası’nın müze olmaması millete milli iradeye ve tarihe hakarettir. Meclisi Mebusan TBMM’nin çalışma ofisi veya müze olmalıdır. Birinci Meclis Vekillerinin Lozan Antlaşmasını imzalamamaları sebebiyle Birinci Meclisin feshi ve 94 senedir saklanan belgelerden sebeb neleri kaybettiğimizi düşünelim. Mebusan Meclisi Zabıtlarının da açıklanması sağlanmalıdır.
Hilafeti ve Osmanlıyı kurtarmak için Hindistan Hilafet fonundan gönderilen ve CHP’nin İŞbank’asına sermaye yapılan paraların hisselerin TBMM uhdesindeki Hilafet Makamı aktif oluncaya kadar Diyanet’e veya Vakıflara devir edilmeli. 90 Senedir işgal altındaki Vakıflara ait İŞ Bankası Müzesi de Vakıflar Genel Müdürlüğüne iade edilmelidir. Evrensel hukuk ilkelerine, Anayasaya ve kanunlara aykırı olan CHP'nin İŞ bankası'ndaki yönetimi sonlandırılarak hukuksuzluğa dur denilmelidir.
27 Mayıs 2011’den beri Misakı-Milli Belgesi ile ilgili hukuki-adli ve idari ısrarlı takiplerimizin sonuçu Belgenin ortaya çıkarılması sevindirici ancak Osmanlı Meclisi Mebusan Binası TBMM’ye devir edilmeli ve gayesine uygun şekilde Misak-ı Millî Müzesi olarak kullanılmalıdır. 23 Nisan 2019

Âdem ÇEViK
Adalet Platformu Başkanı

İstanbul Üsküdar, Atabey Cad. 59/14 +905322033274 TC:No:12409824156
www.AdaletPlatformu.com MİSAK: Millet İradesini Savunanlar ve Adalet Konseyi

Dağıtım Gereği; TBMM Başkanlığı, TBMM Dilekçe Komisyonu, TBMM Karma Komisyonu
TC CumhurBaşkanlığı, TC Kültür Bakanlığı,VAKIFLAR gENEL mÜDÜRLÜĞÜ, Medya, Üniversiteler, STK, Araştırma ve Düşünce Kuruluşları