Lëjimi i eksurzionit të maturantëve 2021

Lëjimi i eksurzionit të maturantëve 2021

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Leonit Balaj started this petition to Ministria e Arsimit and

Ky peticion është bër nga shumë anksa që maturantet më kanë derguar në grupin e maturantve, shpresoj që te plotësohet kjo ankes...

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!