Petition Closed

Minister Kim Jae-Soo: Støt op om og gennemfør den nye dyrebeskyttelse lov i Sydkorea!

This petition had 1,264 supporters


This is Danish translation petition of English petition: Minister Kim Jae-Soo: Support and Pass the new Animal Protection Law in South Korea! https://www.change.org/p/minister-kim-jae-soo-support-and-pass-the-new-animal-protection-law-in-south-korea

Minister Kim Jae-Soo: Støt op om og gennemfør den nye dyrebeskyttelse lov i Sydkorea!

Minister Kim Jae-Soo (minister for landbrug, fødevarer og landdistrikter): Igen og igen kæmper foreningen SaveKoreanDogs deres kamp for at få en afslutning på den abnorme og afvigende hunde-køds-handel i Sydkorea. Denne kamp er blevet vanskeligere. Foreningens anmodninger til myndighederne om at de skal håndhæve de forskellige love, der vedrørende ulovligheder inden for ministeriets områder, har opnået ringe succes – til dels på grund af den måde lovens forskellige akter om dyr og fødevarer er formuleret.

Et eksempel: Hunde er klassificeret som husdyr i loven om besætninger med dyr. Ordlyden, som den er i dyreværnsloven i dag, tillader alligevel hundeslagterierne at fortsætte deres arbejde, også de ulovlige. Desuden er straffen for overtrædere af dyreværnsloven så minimal, at den langt fra er afskrækkende. Politiet og andre myndighedspersoner er utilstrækkelig uddannede, ja, faktisk har de ingen kompetencer til at håndtere lovbrydere af disse love. Der findes ikke et egentligt departement for dyrevelfærd i Sydkorea.

Derfor, sørg for at foreningen SaveKoreanDogs får offentlig støtte til deres arbejde og bestræbelser på at lave indgreb mod den ulovlige, umenneskelige og brutale hunde-køds-handel. Det er bydende nødvendigt, at der foretages ændringer i ordlyden i lovens relevante paragraffer. Og, at der foretages ændringer i det officielle "system". En af de vigtigste ændringer, der anmodes om, er, at fjerne hundene under klassificeringen af ​​husdyr i loven om besætninger med dyr.

Foreningen SaveKoreanDogs (lederen Nami Kim og hendes team) har udarbejdet et detaljeret forslag til ændringer og beder til, at du accepterer dem.

Minister Kim Jae-Soo, som minister for landbrug, fødevarer og landdistrikter, har du myndighed til at sørge for at disse ændringer kan ske: Vil du venligst overveje disse ændringer, vil du acceptere dem, og vil du hjælpe med at udfører dem i praksis?

Klik her for at læse erklæringen fra hr. Pyo Chang Won, formand for Dyrevelfærds- udvalget i Sydkoreas Nationalforsamling. Pyo Chang Won er forfatter til ændringerne i loven om Dyrs Beskyttelse: http://koreandogs.org/dog-animal-protection-law-changwon-pyo/

Vores tak og taknemmelighed går også til Nami Kim, Foreningen SaveKoreanDogs, hun har fremlagt et forslag til Mr. Pyo Chang Won. Et forslag med detaljerede anbefalinger til ændringer i Dyrebeskyttelsesloven. Klik for at læse hendes forslag: http://koreandogs.org/savekoreandogs-recommendations-animal-protection-law/

 

Minister Kim Jae-Soo: Support and Pass the new Animal Protection Law in South Korea!

Minister Kim Jae-Soo (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs), time and again the work of SaveKoreanDogs, in their struggle to end the aberrant dog-meat trade in South Korea, has been made more difficult, as their requests to the authorities, for action to enforce the various Laws relating to illegal acts committed within these trades, have met with little success - in some part because of the way the various animal/food related Acts are worded.

For example:  ‘dogs’ are classified as livestock in the Enforcement Rule of the Livestock Industry Act; and the wording within the Animal Protection Act currently allows for dog slaughterhouses to continue their work unchallenged - even the illegal ones.  In addition, the penalties for wrongdoers punished under the Animal Protection Act are too minimal to be a deterrent; the Police etc., have inadequate training and knowledge to deal with any infringements of these Laws; and there is no separate Animal Welfare Department within South Korea.

Therefore, in order for SaveKoreanDogs to gain official support in their endeavours, and intervention in this illegal, inhumane and brutal dog-meat trade, it is imperative that changes are made to wording within these relevant Acts, and also that changes are made within the official ‘system’. One of the most important changes being requested is to remove dogs from the classification of livestock in the Enforcement Rule of the Livestock Industry Act.

SaveKoreanDogs (Nami Kim and her team) have drafted a detailed proposal for changes, and are asking that you accept them.

Mr Kim Jae-Soo, as Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs, you have the authority to help make these changes happen: will you consider these changes, will you accept them, and will you help put them into practice?

Click to read a statement by Mr. Pyo Chang Won, the chairman of the Animal Welfare Committee at the National Assembly of Korea, who is the author of the new amendment to the Animal Protection Law: http://koreandogs.org/dog-animal-protection-law-changwon-pyo/

Our thanks and gratitude is extended to Nami Kim of SaveKoreanDogs who submitted a proposal to Mr. Pyo, detailing recommendations for changes to the Animal Protection Law. Click to read her proposal: http://koreandogs.org/savekoreandogs-recommendations-animal-protection-law/Today: KOREANDOGS.ORG is counting on you

KOREANDOGS.ORG needs your help with “Minister Kim Jae-Soo: Minister Lee Dong-Phil: Støt op om og gennemfør den nye dyrebeskyttelse lov i Sydkorea!”. Join KOREANDOGS.ORG and 1,263 supporters today.