Protiv izmena Zakona o dobrobiti životinja u delu o napuštenim životinjama / Against changes of Animal Welfare Act of the Republic of Serbia regarding abandoned animals

Petition Closed

Protiv izmena Zakona o dobrobiti životinja u delu o napuštenim životinjama / Against changes of Animal Welfare Act of the Republic of Serbia regarding abandoned animals

This petition had 13,367 supporters


Uvidom u radnu verziju nacrta Izmena i dopuna zakona o dobrobiti životinja Republike Srbije, uvodi se pojam "karantin za igubljene i napuštene životinje" koji traje 15 dana, nakon čega se životinje mogu "ubiti na human način".

Smatramo da je izmena Zakona koji nikada nije do kraja primenjen kontra-produktivna i neprihvatljiva za nas građane i da ni na koji način neće rešiti problem napuštenih životinja, a da će biti ubijeno hiljade zdravih životinja.

Takođe, smatramo da se u početak rada na izmenama Zakona moraju uključiti predstavnici civilnog sektora i to po "Smernicama za uključivanje organizacija civilnog društva" u proces donošenja propisa koje je usvojila Vlada Republike Srbije 26. avgusta 2014. godine.

Želimo rešenje problema napuštenih životinja na human i održiv način.
___________________________________________

After examining the working version of the Amendment of the Animal Welfare Act of the Republic of Serbia, it introduced the concept of "quarantine for a lost and abandoned animals," which lasts 15 days, after which the animals can be "killed humanely."

We believe that the amendments to the Law which was never fully implemented are counter-productive and unacceptable to us, the citizens, and that in no way it will solve the problem of abandoned animals with killing thousands of healthy animals.

Also, we consider that in the beginning of work on the amendments to the Act must include representatives of civil society. This is enforced by the "Guidelines for the involvement of civil society in the process of adopting regulations" adopted by the Government of the Republic of Serbia on 26 August 2014.

We want solution to the problem of abandoned animals in a humane and sustainable manner.Today: Grupa udruženja za zaštitu životinja is counting on you

Grupa udruženja za zaštitu životinja needs your help with “Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životine sredine Republike Srbije: Protiv izmena Zakona o dobrobiti životinja u delu o napuštenim životinjama.”. Join Grupa udruženja za zaštitu životinja and 13,366 supporters today.