Kampanya Kapatıldı

Branşıma Dokunma

Bu kampanya 9.367 destekçiye ulaştı


Özel Eğitim, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde 4: y) Özel eğitim: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi" şeklinde tanımlanmıştır. 

Özel gereksinimli bireylerin eğitimleri, özel ortamlarda, özel olarak geliştirilmiş eğitim programları ile özel olarak yetiştirilmiş eğitimciler tarafından gerçekleştirilir. Özel eğitim lisans programından mezun olmayan öğretmenlerin 540 saatlik eğitimleri sonucunda Özel Eğitim Öğretmeni ünvanı alarak Özel Eğitim Öğretmeni olarak atanmalarını özel gereksinimli bireylerin eğitimleri açısından yeterli ve doğru bulmamaktayız.

Özel Eğitim Öğretmeni ünvanı ya da Özel Eğitim Uzmanı ünvanı sadece üniversitelerin özel eğitim bölümlerinden mezun olunduğunda alınabilir. Bu da üniversiteden alınan diplomayla kanıtlanır. Bunun dışında hiçbir kurum ya da kuruluş hiç kimseye Özel Eğitim Öğretmeni ya da Uzmanı ünvanı veremez. Elinde diploması olmayan da bu ünvanı kullanamaz.

Özel eğitim lisans programından mezun olmayan öğretmenlere 540 saatlik eğitimleri sonucunda Özel Eğitim Öğretmeni ünvanı verilerek Özel Eğitim Öğretmeni olarak atanmalarını istemiyoruz. 

Nitelikli eğitim için "Alan dışı atamalara" DUR diyoruz.

Saygılar... Bugün Gülsüm imzanı bekliyor!

Gülsüm Güler bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Milli Eğitim Bakanlığı: Branşıma Dokunma». Gülsüm ve imza atan diğer 9.366 kişiye katıl.