Kampanya Kapatıldı

Atatürk İlke ve İnkılapları'nın yok sayılmasına izin vermeyin!

Bu kampanya 12 destekçiye ulaştı


Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlayarak 2017-2018 Eğitim öğretim yılı için kabul ettiği müfredatta Atatürkçülük başlığı ve buna bağlı Atatürk İlke ve İnkılapları konusu kaldırıldı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkenin temellerini atarken dayandırdığı İlke ve İnkılapların, çocuklarımız tarafından bilinmediği bir nesil yetiştirilmek isteniyor.

Ülkemize karşı oynanan oyunların bertaraf edilebilmesi, güçlü bir toplum bilinci oluşturulabilmesi ancak eğitimle sağlanabilir; ancak eğitimin sağlıklı, mantıklı ve gerçekçi yaklaşımla yapılmasını sağlamakla yükümlü kurumlar ve bu kurumların içinde yer alan karar mercilerinin de aynı güçlü yapıda ve aynı bilinçle hareket etmesi gereklidir. 

Bunu sağlayabilmek için çocuklarımıza bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından emanet edilen ilke ve inkılapların yok sayılması kabul edilmemelidir. Ağaç yaş iken eğilir sözünün ışığında Atatürkçülüğün ve Atatürk İlke ve İnkılapları'nın yok sayılmasına izin vermeyelim!

 Bugün Ali imzanı bekliyor!

Ali Eşgen bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Milli Eğitim Bakanlığı: Atatürk İlke ve İnkılapları'nın yok sayılmasına izin vermeyin!». Ali ve imza atan diğer 11 kişiye katıl.