Petition Closed

Låt Imad få stanna!

This petition had 2,351 supporters


Efter åtta år i Sverige fick Imad fredagen den 31/3 avslag på sin asylansökan. Detta skedde två veckor efter att han äntligen invigt sitt institut för interkulturella möten, med syftet att främja integration genom kurser i musik och språk. Efter åtta år i Sverige har Imad dessutom fast jobb som lärare och undervisar i svenska och samhällsorientering. Genom sina egna erfarenheter av flykt, och sina upplevelser i Sverige, fungerar han som en brygga mellan nyanlända och det svenska samhället både på fritiden och på jobbet. Han är också en ovärderlig källa till förståelse för vad det innebär att komma som ny till Sverige. 

Trots sin status som asylsökande har Imad bidragit otroligt mycket till Malmö och de människor som har träffat honom, både professionellt och vänskapligt. Vi som delar vår vardag med Imad, ser honom som en stor inspirationskälla. Han är en förkämpe för mänskliga rättigheter och visar genom sina handlingar hur berikande och spännande ett samhälle blir när vi är nyfikna och öppna för varandra.

Alla de krav som tycks ställas på nyanlända i integrationsdebatten har för längesedan uppnåtts av Imad. Varför ska någon som gett allt för en plats ryckas upp med rötterna och tvingas tillbaka till en numera okänd plats där hans liv är i fara? 

Vi som startat detta upprop kräver att Imad får stanna i Sverige.Today: Hilda is counting on you

Hilda Gustafsson needs your help with “Migrationsdomstolen: Låt Imad få stanna!”. Join Hilda and 2,350 supporters today.