Microtia kulak ameliyatı SGK kapsamına alınsın.

Microtia kulak ameliyatı SGK kapsamına alınsın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

cumhurbaşkanı ve tarafına Inegöl Kan Kardeşliği bu kampanyayı başlattı

Kulak kepçesi doğumsal gelişme bozukluğudur. Latince bir birleşik kelime olup kelime anlamı olarak micro=küçük, otia=kulak, kısacası "küçük kulak" demektir. Yaklaşık olarak her 6000 çocuktan 1 tanesi microtialı olarak doğar. Çevresinden gördüğü tepkiler üzerine aileler bu durumu gizler ve genellikle çocuk toplumdan soyutlanır veya en iyi ihtimalle saçını uzatarak kamufle etmesi öğretilir.

Yakın bir geleceğe kadar yapılan ameliyat sayısı 1 kulak için 12 seansa kadar uzayabiliyordu.Yapılan ameliyatlar başarısızlıkla sonuçlanıyor ve kulakları eskisinden daha kötü hale geliyordu.Gelişen tıp teknikleri ve plastik cerraların bu konuya ilgi duymalarıyla birlikte başarılı ve 2 seansta biten ameliyatlar yapilmaya başlandı.Ülkemizde de bu ameliyatı yapabilen bir kaç doktorumuz var.Ancak özel hastanelerde yapılması ve ameliyat yapabilen az sayıda uzman olduğu için bu ameliyatlar 1 kulak için 200 bin TL'yi buluyor.

Özellikle microtialı çocuklarımız başta olmak üzere tüm microtia hastalarının tedavi masraflarının SGK kapsamına alınması için sizlerden destek bekliyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.