Başarı

Bodrum'daki özel hastanelerden, kapılarını SGK’lı hastalara da açmalarını talep ediyoruz !

Bu kampanya 170 destekçi ile değişim yarattı!


 

BODRUM’da SGK’lı HASTALAR NEDEN İKİNCİ SINIF VATANDAŞ? 

Bodrum Yarımadası’nda SGK’lı hastalara, aile sağlık merkezleri dışında hizmet veren tek hastane, Bodrum Devlet Hastanesi’dir. Bodrum Yarimadası’nın nüfusu 141 bindir, bu sayı yazın 1 milyonu bulmaktadır.

Yarımadada sürekli yaşayan yurttaşların çoğu işçi, çiftçi, memur, esnaf ve emeklilerdir. Bu nedenle Devlet Hastanesi’ndeki hasta yoğunluğu had safhadadır. Hastane bu kadar yoğunluğu; personel, teknik ve cihaz olarak karşılayamamaktadır.

Özel hastaneler de SGK’lı hastaları kabul etmemektedirler.

Bu durum bir dünya kenti olduğu söylenen Bodrum’a yakışmamaktadır.

Toplum sağlığında ayrımcılık yapılamaz. Yoksulların canı çıksın, denemez. Yoksullar da yeterli sağlık hizmeti alma hakkına sahiptirler.

Anayasanın, sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması ile ilgili 56. maddesi şöyledir: “Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek  elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.

Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.”

Hasta, hekimini özgürce seçme hakkına sahiptir. (Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi, Madde 1)

Bodrum’daki özel hastanelerden, Anayasayı ve toplum sağlığını dikkate alarak, kapılarını SGK’lı hastalara da açmalarını talep ediyoruz.

Dağıtım / Bilgilendirme: 

Faruk Çelik

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İnönü Bulvarı No:42 Pk: 06520 Emek / ANKARA 

 fcelik@csgb.gov.tr

Mehmet Kocadon

Bodrum Belediye Başkanı

 info@bodrum.bel.trBugün Yavuz imzanı bekliyor!

Yavuz Yıldız bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Mehmet Ali Aydınlar: Bodrum'daki özel hastanelerden, kapılarını SGK’lı hastalara da açmalarını talep ediyoruz !». Yavuz ve imza atan diğer 169 kişiye katıl.