Gelecek Bilişimle Gelecek

Gelecek Bilişimle Gelecek

Başlama tarihi:
5 Mart 2021
Muhatap:
meb ve
İmzalar: 2.076Sonraki Hedef: 2.500
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: BTE Dernegi

Bilişim Teknolojileri Eğitimi ve eğitimde teknoloji kullanımı konusunda uygulanan politikalardan dolayı KAYGILIYIZ. 

BT Derslerini tüm kademelere zorunlu olarak yayma,
Kapanma sürecine giren alanın üniversite bölümlerini yapılandırma,
Uzaktan eğitim gibi süreçleri etkili olarak yürütme,
BT sınıflarının ihtiyaçlarını karşılama,
Okul dışı ortamlarda teknoloji eğitimlerini yürütme,
Çağın gerektirdiği becerileri çocuklarımıza kazandırma,
Teknolojinin olumsuz etkilerine karşı çocuklarımızı eğitme,
Teknoloji ile değişen eğitim sistemlerinin dijital içerik gibi ihtiyaçlarını karşılama
BT Eğitimcilerinden öğretmen/uzman olarak yararlanma,
İlgili düzenlemeleri yapma,
Öğretim programlarını güncelleme

gibi konularda ülke olarak benimsediğimiz politikaların yetersiz kaldığı, salgın dönemi ile birlikte kritik önemi gözler önüne serilmiş olan Bilişim Teknolojileri alanı için ayrılan 50 kontenjanın her geçen gün artan toplumsal ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğu endişesini taşımaktayız. 

Tüm alanların ortak noktası olan Bilişim Teknolojileri ve Eğitimde Teknoloji Kullanımı konusunun memleket meselesi olduğu hususunu kamuoyunun dikkatine önemle sunarız.

https://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_03/05160208_2021_MART_SOZLEYMELY_OYRETMEN_ATAMA_DUYURUSU.pdf

Hemen destekle
İmzalar: 2.076Sonraki Hedef: 2.500
Hemen destekle