Kampanya Kapatıldı

Marmara Denizi’nin doğasına sahip çık...

Bu kampanya 15.170 destekçiye ulaştı


Marmara Denizi’nin doğasına sahip çık…

Marmara Denizi’nin batı kesiminin “DOĞA KORUMA ALANI” olarak tescil edilmesini talep ediyoruz.

Marmara Denizi’nin batı kesiminde, kuzeyde Tekirdağ/Kumbağ ve güneyde Kapıdağ Yarımadası’nın (Kapıdağ yarımadası kuzey sahilleri de dahil olmak üzere) batısında kalan denizel alan ve bu alanın sahil ve karada uzantısı da dahil olmak üzere “DOĞA KORUMA ALANI” olarak kabul ve tescil edilmesini öneriyoruz.

Söz konusu alan, Marmara Denizi’nde son kalan ve nesli tükenmekte olan Akdeniz Fokları (Monachus monachus), Deniz Kaplumbağaları (Caretta caretta) ve denizel ekosistemin vazgeçilmez unsurları olan Deniz Çayırları’nın (Posidonia oceanica) yanı sıra Marmara Denizi genelinde yaşanan yoğun kirlenme baskısına rağmen yaşamlarını sürdürmeye çalışan binlerce türün bulunduğu alanlardır.

Son bilgilere göre söz konusu alanda bölgenin ekosistemini kökünden etkileyebilecek onlarca Kömür ve Doğalgaz Termik Santralleri, Gemi Söküm ve Metalürji Tesisleri, Kül depolama Alanları ve Çimento Fabrikaları kurulması planlanmaktadır.

Söz konusu bölgenin bir “DOĞA KORUMA ALANI” olarak tescil edilmesi, gelecek kuşaklara olan en temel borcumuzdur.

Marmara Denizi’nin her şeye rağmen bakir kalabilmiş batı kesimine geri dönülmez zararlar verecek projelere hayır diyoruz.Bugün MAREM imzanı bekliyor!

MAREM Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Marmara Denizi yok olmasın. Sahip çık...». MAREM ve imza atan diğer 15.169 kişiye katıl.