Doğrulanmış başarı

Manisa’nın Akhisar İlçesi’ne Hayvanları Koruma Kanunu Kapsamında Uyarı Afişleri Asılsın

Bu kampanya 534 destekçi ile değişim yarattı!


KONU: MANİSANIN AKHİSAR İLÇESİNE HAYVANLARI KORUMA KANUNU KAPSAMINDA UYARI AFİŞLERİ ASILMASI:

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda, korunmaları açık bir şekilde hükme bağlanmış olmasına rağmen, yaşam alanları yok edildiği için su ve yemek bulamayıp açlıkla mücadele eden köpek ve kediler, insanlar tarafından da şiddete uğrayarak zor koşullarda yaşam savaşı vermektedirler.
İlgili resmi kurumların, hayvanların yaşam hakları konusunda toplumu eğitip bilgilendirmesi yasa maddesidir. Fakat bu görev ilgili kurumlar tarafından yerine getirilmediği için, toplumda hayvanların KANUNLARIN KORUMASI ALTINDA olduğu yeterince bilinmemektedir.
Oysa, Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği'nin MADDE 21/1/d şıkkı sahipsiz hayvanların korunması ve beslenmesine ilişkin gönüllülere de görev vermiş ve hak tanımıştır. Buna rağmen, merhametli insanlar bu hayvanlara su ve yemek koyduklarında, hem kendileri bazı insanlardan tepki alıp darpa bile maruz kalmakta, hem de hayvanlar şiddete uğramaktadırlar.
Hayvanlara şiddet uygularken gönüllüleri de engelleyenler, yasanın Birinci Bölüm-MADDE 1. "Hayvanların rahat ve her türlü acıdan ızdıraptan uzak yaşatılmasını, mağduriyetlerinin önlenmesi" hükmünü ihlal etmektedirler.
Yönetmeliğin 5. MADDESİNDE Belediyeler ve Orman Su İşleri Müdürlükleri "Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili EĞİTİCİ faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle yükümlüdürler" hükmü vardır.
Bu bağlamda taleplerimiz:
======1. Belediyeler ve Orman Su İşleri Müdürlüğünce, topluma bilgilendirme yapılıp farkındalık sağlanması amacıyla aşağıda içeriğini belirttiğimiz YASAL UYARI AFİŞ ve TABELALARINDAN şehrin sokak, cadde ve parklarına asılmasını talep ediyoruz. 
======2. Bu YASAL UYARI AFİŞLERİ ve TABELALARININ üzerinde Belediye ve Orman Su İşleri Müdürlüğü adı ve logosu da konarak "Sokaklar Sahipsiz Hayvanların Yaşam Alanlarıdır. Hayvanlara Zarar Vermek, Beslenmelerine Engel Olmak, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince CEZAYA Tabidir’’ yasal mesajını içermesini talep ediyoruz.

Şiddet ve nefretin gittikçe yaygınlaştığı günümüzde, hayvan sevgisini ve yaşam hakkına saygıyı yerleştirecek hizmet ve çalışmalar yapılması halinde, hem hayvanların korunması sağlanmış ve hem de toplumda şiddete karşı merhamet duyguları güçlendirilmiş olacaktır. Ayrıca, "Merhamet Medeniyettir" diyen Yüce Dinimiz İslam'ın da, kıyamete kadar hayvanların korunmasına ilişkin hükümler içerdiği unutulmamalıdır.
Gereğinin yapılmasını arz ederiz..Bugün Akhisar imzanı bekliyor!

Akhisar Hayvanları Koruma Gönüllüleri bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Manisa’nın Akhisar İlçesi’ne Hayvanları Koruma Kanunu Kapsamında Uyarı Afişleri Asılsın». Akhisar ve imza atan diğer 533 kişiye katıl.