Petition Closed

Benvolguts amics i amigues,

La crisi econòmica actual aboca a milers de persones a l’exclusió, la violència, la malaltia i la mort. L’atur, els desnonaments o la pobresa són, també, problemes de salut. Són pèrdua d’autoestima, de la dignitat personal, de les ganes de viure, de ser i de realitzar-se. Volen dir malaltia mental, física i suïcidi. Cal que ens enfrontem a les causes d’aquesta crisi però és fonamental que sapiguem gestionar-la. Una societat més malalta necessita d’un millor sistema de salut. Una societat més pobra necessita un millor sistema educatiu. Sembla clar que el nostre Govern, obsessionat en retallar i enderrocar, no creu en una Sanitat i una Educació públiques, universals i de qualitat. Ara mateix, el sistema sanitari català es troba en la pitjor crisis de la seva història. Una greu crisis econòmica (reducció del pressupostos, dificultat per controlar la despesa hospitalària..), del model de gestió (fragmentació en centenar d'entitats, manca de control i processos de denúncies per malversació en marxa ...) i del model assistencial (centrat en l'atenció hospitalària, retards en diagnòstics i tractaments, problemes de seguretat, activitats no efectives...). Som més febles quan més se’ns necessita.
Davant d’aquesta penosa situació us convidem a participar a la Nit de Vetlla per la Sanitat Pública el proper 22 de Novembre a partir de les 21 hores a la Plaça del Rei de Barcelona. Volem trobar-nos per expressar el nostre rebuig a les polítiques que ataquen, agredeixen, humilien i violenten la nostra sanitat. Si treballes en un Hospital, un Centre de Salut Mental, a l’Atenció Primària, en un CAS, en sociosanitari, formes part dels Serveis Públics de Salut o ets un ciutadà que estimes i valores el que tant ens ha costat, vine a la vetlla. Porta espelmes i un desig d’esperança escrit en un paper.
Volem trobar-nos perquè volem ser a prop, acompanyant-la i vetllant-la, perquè volem estar junts en aquesta situació tan dolorosa, perquè tenim el deure d’alçar la veu i denunciar el que li estan fent i perquè no estem disposats a que se’ns mori als braços.

Letter to
Govern de la Generalitat de Catalunya
(text basat en el manifest de NoGracias-Farmacríticxs i ReCIPS)

1r Creiem que aprofundir en la democràcia és el camí per sortir de la crisi econòmica, financera i social, “perseguint el bé comú, l'equitat com a fi, canviant l'ordre dels valors, dient la veritat, fomentant una cultura de l'exemplaritat, rebutjant l'inadmissible, potenciant l'esforç, superant l’individualisme de la vida privada, recuperant el sentit de la professionalitat, promovent l'educació, recuperant el prestigi de les institucions, construint un marc de valors compartits”.

2n Declarem que molts problemes de salut presents i futurs vénen determinats per unes polítiques socials (incloent les derivades de la discriminació per gènere), econòmiques, industrials, laborals, culturals i mediambientals que creen desigualtats socials injustes i condicionen un entorn nociu per a la salut individual i col·lectiva.

3r Defensem un Sistema de Salut Públic de cobertura universal, basat en el respecte als drets humans i el millor coneixement científic, que busca contribuir a l'increment de l'equitat social i de la qualitat de vida d'individus i poblacions, democràtic, participatiu i transparent, preocupat per la sostenibilitat mediambiental i centrat en l'atenció primària, la prevenció i la promoció de la salut.

4t Confirmem que els fets demostren que el sistema sanitari públic espanyol i català era fins ara efectiu, eficient i equitatiu perquè amb una inversió pública moderada, comparada amb els països dels seu entorn, assegura uns bons resultats en salut, una àmplia cobertura de serveis i accessibilitat universal. La crisi financera, econòmica i institucional està servint d'excusa per desmantellar i enderrocar un dels béns més preuats de la nostra societat.

5è Reconeixem que els problemes del sistema de salut no són merament financers i que es necessiten reformes en profunditat per poder seguir millorant la qualitat de vida dels ciutadans i l'equitat social. Aquestes reformes són necessàries des de fa anys però la incapacitat i/o la mala voluntat política per modular els interessos particulars (indústria farmacèutica i tecnològica, lobbys professional i sindical, clientelisme polític, interessos de les asseguradores i empreses mèdiques privades, medicalització de la vida diària) les han fet impossibles fins al moment.

6è Ens oposem a les retallades indiscriminades, les limitacions a la universalitat i accessibilitat i a les reformes sense un altre fonament que el mercat (externalització de serveis, concessió administrativa, gestió privada incontrolada) que està duent a terme o patrocinant l'actual Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern Central.


7è Exigim no demorar més unes reformes indispensables per sortir de la crisi i que van en sentit oposat a les retallades del Govern: més drets i un sistema de cobertura universal, en comptes de menys drets en un sistema d'assegurament.

8è Tenim la convicció que per portar endavant les reformes necessàries cal un gran pacte polític, social i professional.

9è Proposem un programa factible i realista, alternatiu al de les retallades, perquè “més val la renovació que l'enderrocament”, i que compta amb tres moments :

A- El moment de les polítiques suposa un canvi radical en l'orientació de la inversió pública en sanitat assumint que la prioritat no és el compliment del dèficit sinó les persones i que la mida del dret a la salut no pot mesurar-se en termes economicistes:

- Evitar l'increment del dèficit pressupostari amb despeses inútils mitjançant una assenyada moratòria a la implementació de nous procediments, tècniques o medicaments que no hagin demostrat, després d'un procediment d'avaluació tècnic i transparent, un adequat balanç risc i cost-benefici.

- Increment dels ingressos públics:

Pujada de la fiscalitat aplicada a activitats comercials perjudicials per a la salut.

Desinversió en allò ineficaç, insegur, innecessari, inútil i de tots aquells medicaments o tecnologies sanitàries que presentin un benefici marginal o tinguin un balanç risc/benefici desfavorable.

- Increment de l'accessibilitat, en comptes de la seva limitació mitjançant co/re-pagaments irracionals i exclusions, que afecten sobretot a col·lectius fràgils i vulnerables com els immigrants no regularitzats i els "dependents".

- Renovació del sistema sanitari català:

Aturar l'increment de dèficit pressupostari amb despeses inútils.

Polítiques prevenció quaternària (evitar el dany que provoca l'activitat del sistema sanitari) en comptes d'estratègies que fomenten el consum sanitari.

Sistema centrat en l’Atenció primària amb un enfocament bio-psico-social que afavoreixi la salut de les comunitats en comptes d'un sistema que emfatitza l'atenció hospitalària i la medicina híper-especialitzada més determinada per la biologia, la tecnologia i la malaltia.

Increment dels pressupostos dedicats a l'Atenció primària amb augment de les seves competències en els àmbits preventiu, assistencial i rehabilitador.

Redimensionar la xarxa hospitalària alleugerint-la i buscant noves formes d’organitzar l’atenció secundària.

- Sanejament del sistema sanitari català:

Millora de l'administració i gestió sanitàries.

Mecanismes de control parlamentari de tota la despesa pública, informació i transparència.

Enfortiment de les entitats públiques i el seu bon govern, reducció de les aportacions a empreses privades i aturar el processos de privatització de la gestió de centres públics actualment en marxa (ex. Hospital Clínic).

Revisar els convenis amb entitats i empreses que estan sota sospita de malversació i impulsar la comissió d'investigació parlamentària.


- Reinvertir en salut i equitat:

Increment dels pressupostos dedicats a les polítiques de salut pública amb especial enfocament cap a la disminució de les desigualtats en salut.

Increment dels pressupostos dedicats a polítiques saludables no sanitàries adreçades a:

Lluitar contra l'atur i la precarietat laboral, per aconseguir mantenir unes condicions salarials i de treball dignes i segures.

Lluitar contra la pobresa amb especial èmfasi en les seves conseqüències presents i futures en la infància.

Garantir un futur per a els joves, que eviti l’emigració per manca d’oportunitats i futur.

Acabar amb la discriminació i desigualtat en qualsevol àmbit per raons de gènere.

Garantir un sistema de seguretat social suficient, segur i just que permeti unes condicions de vida adequades en el moment de la jubilació.

Desenvolupar el Sistema Nacional d'Atenció a la Dependència.

Polítiques ecològiques decidides contra el canvi climàtic i la contaminació del medi ambient començant amb el foment de la mobilitat activa i la restricció al tràfic rodat a les ciutats.

Apostar decididament per l'educació pública, principal instrument per generar salut i equitat en les poblacions.

Polítiques d'habitatge que garanteixin el seu accés universal en unes condicions de manteniment i qualitat mínimament adequades.


B- El moment dels ciutadans i proposem una reflexió profunda, de base comunitària i democràtica sobre els nous valors de salut que han de ser fomentats, reconeixent que en l'actualitat les finalitats de l'atenció sanitària són irracionals (augment il·limitat de l'expectativa de vida), inviables (solució sanitària per a tots els problemes de salut), no equitatives (èmfasi en les necessitats individuals sobre les poblacionals) o irrellevants (satisfacció de tots els desitjos dels ciutadans en matèria de salut):

- Simplicitat voluntària: reducció del consum, conciliació de vida laboral i social, mobilitat activa, preponderància d’allò local sobre el global, sostenibilitat rural, compartició del treball i recuperació de l'oci productiu, solidaritat i cooperació, cura i defensa activa del medi ambient.

- Recuperació de la sobirania personal sobre la pròpia salut i impuls de la participació activa dels ciutadans en l'organització, planificació i avaluació del sistema sanitari així com en les activitats comunitàries autogestionades generadores de salut.

- Comprensió de la morbiditat i de l'envelliment i acceptació de la mort que arriba al seu temps.

- Evitar la propaganda perversa, pública o privada, que promou el consumisme sanitari (que no millora la salut, ans al contrari)

- Recuperació per part de la societat del respecte, dignitat i valoració que les persones majors mereixen i dels valors de solidaritat intergeneracional necessaris per poder establir límits raonables a l'atenció sanitària.


C- El moment de la justícia i d'una reorientació de les polítiques del benestar en les quals la dignitat i llibertat de les persones, la seva qualitat de vida i la possibilitat de desenvolupar les seves capacitats de manera autònoma, solidària i joiosa, siguin l'objectiu fonamental i en el qual els ciutadans i habitants no siguin mers receptors passius de prestacions.


Plaça del Rei de Barcelona a 22 de Novembre de 2012