Petition Closed

Save Malmö Art Academy

This petition had 6,101 supporters


Malmö Art Academy faces imminent threat of closure

We students, teachers, personnel, alumni and friends were on this day, the 13th of June, met by the shocking news that Malmö Art Academy may be forced to close down. The City Planning Office of Malmö is not extending our contract at Mellersta Förstadsskolan, thereby forcing the school to vacate its premises on the 30th of June 2017. Plans for a new campus housing the Malmö Art Academy have been laid out, but would not be ready until 2027 at the earliest. We have not been offered any comparable premises, suitable for our needs as an art and art-research academy. Without a school-building we are unable to continue our educational programmes. The consequences of this decision is that an extraordinarily well functioning and internationally renowned and respected academy, offering further studies at BA, MA and Ph.D level, is forced to close next year. Further, this is a decision that will have devastating consequences on art and culture both regionally and throughout Scandinavia.

We implore the politicians of the Malmö City Council and the Municipal Executive Board to review their decision, allowing us to remain in our current premises until such a time as a an alternative premise has been offered.

The signatures will be handed over to the Malmö City Council and the Municipal Executive Board. Please mention professional title as comment when signing the petition.

Malmö 13.06.2016 - deadline for petition 21 June


Konsthögskolan i Malmö hotas av stängning

Vi studenter, lärare, personal, alumni och vänner möttes idag, den 13 juni, av det chockerande beskedet att Konsthögskolan i Malmö kan tvingas att stänga. Stadsbyggnadskontoret i Malmö vill inte förlänga Konsthögskolans kontrakt på Mellersta Förstadsskolan, utan tvingar skolan att lämna den 30 juni 2017. Det planerade nya campuset för den konstnärliga fakulteten kan inte stå färdig förrän tidigast 2027. Vi har inte blivit erbjudna några nya lokaler som passar vår verksamhet. Utan en skola kan vi inte fortsätta vår utbildning. Konsekvensen blir att en utomordentligt väl fungerande konstnärlig utbildning på kandidat, master och doktorandnivå med världsrykte tvingas att stänga nästa år, något som är oerhört. Konsekvenserna för hela Skånes konst- och kulturliv kommer att bli ödesdigra.


Därför ber vi Malmös politiker i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse att ompröva beslutet och låta oss vara kvar i vår skola till dess att vi har ett alternativ att flytta till.

Namnunderskrifterna kommer att överlämnas till Malmös politiker i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse.  

Malmö 13.06.2016 - deadline för namnunderskrift 21 juni.Today: SaveMalmoArtAcademy is counting on you

SaveMalmoArtAcademy needs your help with “Malmö stad: Save Malmö Art Academy”. Join SaveMalmoArtAcademy and 6,100 supporters today.