Marienia EZ HUNKI - Non au bétonnage du plateau de Marienia

Marienia EZ HUNKI - Non au bétonnage du plateau de Marienia

0 a signé. Prochain objectif : 5 000 !
Quand elle atteindra 5 000 signatures, cette pétition aura plus de chance d'être reprise par les médias et journaux locaux !
Marienia ez hunki kolektiboa a lancé cette pétition adressée à MAIRIE DE CAMBO LES BAINS

Kanboko herri sartzean, Bouygues-ek burutu nahi duen etxebizitza proiektu erraldoi batek, 3,7 ha laborantxa lur betonatuko ditu.

Gaurko egunean laborari batek ustiatzen dituen lur hauek, laborantxarako balore handikoak dira : leunak, eguzkitsuak, lantzeko errexak, pattarretan diren eta istripu-arriskua handia duten lurrak baino hiru aldiz emankorragoak dira.

Lur hauek erabil ditzakegu tokiko eta kalitatezko produktuak ekoizteko, ingurumena babestuz eta laborariei sari duina bermatuz.

Proiektu hau, beste garai batekoa da. Azken 15 urte hauetan, herriko etxeko gehiengoak egin ahalak egiten ditu lur horren jabeen probetxuko, salmenta horren ondorioz 3 milioi sakelaratuko baitituzte.

Etxebizitza sozialen eraikitzearen alde gira (gaurko egunean Kanbok legez ekoiztu behar zituen%25etik, %7 baizik ez ditu beteak), baina Marieniaren betonatzearen kasuan, estakurua besterik ez da, espekulazio hutsa helburu duen maniobra batean.

Euskal Herriko biztanleek ez dituzte gehiago onartu nahi batzuen diru-goseari bakarrik erantzuten dioten proiektuak. Proiektua zentzugabea da. Gelditu behar dugu, ondorioek ez baitute itzulbiderik.

Petizio hau izenpetuz, galdegiten dugu marieniako lurretan aurreikusia den etxebizitza proiektua, kendua izan dadin.

 

A l’entrée du village de Cambo les bains, un énorme projet immobilier porté par Bouygues va bétonner 3,7 ha de terres agricoles.

Ces terres, actuellement exploitées par un paysan, sont à haute valeur agricole : planes, bien exposées, faciles d’accès, elles offrent trois fois plus de rendement que des terrains pentus et accidentogènes.

Elles permettraient de produire des produits locaux et de qualité, en respectant l’environnement et en assurant un revenu digne aux paysans.

Ce projet est celui d’un autre temps. Depuis 15 ans, tout est mis en œuvre par la majorité municipale pour servir les intérêts des propriétaires du terrain qui vont ainsi empocher trois millions d’euros.

Nous défendons la réalisation de logements sociaux (actuellement 7 % sur Cambo au lieu de 25 % prévus par la loi), mais la bétonisation de Marienia n’est qu’un grossier alibi pour masquer une opération purement spéculative.

Les habitants du Pays Basque ne veulent plus accepter ces logiques financières. Ce projet est une aberration. Il faut le stopper car ses conséquences seraient irréversibles.

En signant cette pétition, nous demandons le retrait du projet immobilier sur le plateau de Marienia.

0 a signé. Prochain objectif : 5 000 !
Quand elle atteindra 5 000 signatures, cette pétition aura plus de chance d'être reprise par les médias et journaux locaux !