Utsätt inte våra barn för fara! Smittsäkra skolorna NU!

Utsätt inte våra barn för fara! Smittsäkra skolorna NU!

511 have signed. Let’s get to 1,000!
Started
Petition to
Magdalena Andersson and

Why this petition matters

Smittspridningen av Covid-19 löper amok i vårt land! Den nya Omikron-varianten smittar i en otrolig hastighet och dessutom skyddar inte vaccinen fullt lika bra mot den. Endast de som har fått sin 3:e spruta har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Detta vet man men ändå har Sverige inte valt att korta ner intervallet mellan spruta nr 2 och 3. Barnen har man valt att inte börja vaccinera ner till 5 års ålder trots att vaccinet faktiskt är godkänt för det. Detta innebär i praktiken att i princip alla barnfamiljer med barn i åldrarna upp till 12 år nu är helt oskyddade mot det här hemska viruset! Lärare och deras familjer är också utsatta och oskyddade!

Vi vet alla hur det ser ut i skolorna, det är många barn som samsas i samma klassrum och lokaler. Det är omöjligt att hålla avstånd där och skolorna är inte byggda för pandemier.

Folkhälsomyndigheten har hela tiden agerat efter devisen att barn inte smittas och inte smittar vidare men nu vet vi ju sedan länge att det är HELT felaktigt! I dagsläget läggs fler små barn in på sjukhusen med Covid-19 än tidigare. De kan även drabbas av långtids-covid och i värsta fall MIS-C som är livshotande!

Nu med den här nya varianten i spetsen sprids smittan i landet som en löpeld! Det räcker med att ett enda barn bär på viruset så kan hela klassen smittas. Sen går barnen hem och smittar sina familjer. Det finns en enormt stor risk att detta kan leda till katastrof och kaos i hela vårt samhälle! Med så otroligt många sjuka och i familjekarantän samtidigt så riskerar våra samhällsviktiga funktioner så som sjukvård, brandkår, polis, transporter av mat och mediciner m.m. att haverera. Redan nu går sjukvården på knäna och väntetiden för att komma fram till 112 är farligt lång!

 


Med tanke på allt detta är det helt orimligt att skolorna öppnar utan åtgärder nu när smittotalen rusar! Följande åtgärder skulle möjliggöra en mycket säkrare skolmiljö vilket är ytterst nödvändigt nu;

-Snabbtesta alla barn innan de återkommer till klassrummet och sedan ofta och regelbundet.

-Inför krav på och tillhandahåll andningsskydd FFP2 för alla som vistas i skolan, både vuxna och barn. Det finns jättebra skydd som är gjorda speciellt för barn i skolmiljö. Andningsskydd är bevisat ett oerhört effektivt sätt att minska risken att smittas i miljöer där många människor vistas.

-Inför tillfällig distansundervisning. Detta är något som många smittskyddsläkare rekommenderar just nu efter jullovet!

-Se till att ha god ventilation och vädra ofta.

-Blanda aldrig klasser och låt barnen äta endast tillsammans med sin egen klass.

-Ha idrott utomhus. Om barnen kan vara ute på rasterna kan de även ha idrott ute.

-Undvik aktiviteter där barnen måste vara nära varandra och avstå från att sjunga.

-Informera och utbilda barnen i hur viruset fungerar och sprider sig samt hur vi kan skydda oss.

 


Det finns jättemycket man kan göra för att skolorna ska vara säkra platser för våra barn och lärare att vistas på! VARFÖR ska Sverige som ensamt land inte agera tillräckligt med att smittskydda i skolorna?

Vi accepterar INTE att vi i Sverige inte gör NÅGOT förutom att tvätta händerna för att skydda skolbarnen! Vi kan inte låta skolorna agera som om pandemin inte existerar längre!

Barnen är vår framtid och det käraste vi har! Deras liv och hälsa går först!

511 have signed. Let’s get to 1,000!