M. Myelom ve Amiloidoz ilacı Daratumumab Türkiye'de SGK Güvencesine alınsın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi FDA'nın da onayladığı Multiple Myelom ve AL Amyloidosis tedavisinde geliştirilen ilk insan Monoklonal Antikoru Anti- CD38 Daratumumab maalesef henüz Türkiye'de klinik araştırma programları dışında kullanılamamaktadır. Her durumda tüm tedavi yöntemleri zaten deneme aşamasında olan bu nadir hastalık grubu hastaları kendilerine umut olacak ve dünyada büyük bir hızla geliştirilen yeni tedavi yöntemlerine ya ağır işleyen yasal ve bürokratik süreçler ya da maliyetleri karşılayamama sebebi ile ulaşamamaktadırlar. Bilindiği üzere Daratumumab'ın aylık maliyeti yaklaşık 80.000 TL 'dir ve hastaların çok büyük bir kısmının bu maliyeti karşılayabilmesi mümkün değildir. Ancak yine bilindiği üzere gerek Multiple Myelom gerekse AL Amyloidosis zaten hem özel yaşam hem de tıbbi ilaç ve işlem maliyetleri çok yüksek kronik ve ölümcül hastalıklardır ; diğer yandan hasta sayısı da her iki hastalığın da nadir olması sebebi ile oldukça azdır ve Türkiye Cumhuriyeti bu kadar az sayıda hastanın, olası ilaç ve işlem tasarrufu da göz önüne alınacak olursa ,  maliyetini  rahatlıkla karşılayabilecek durumdadır. Pek çok devletin özel destek kullandığı, bir anlamda her durumda tıbbi denek konumunda olan bu hasta gurubunun Monoklonal Antikor Daratumumab'a ulaşabilmesinin temini için ilgili yasal onay ve işlemlerin ivedi gereğini arz eder, bu vesile ile en derin saygılarımızı sunarız.Bugün müge imzanı bekliyor!

müge ataman bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «M. Myelom ve Amiloidoz ilacı Daratumumab Türkiye'de SGK Güvencesine alınsın!». müge ve imza atan diğer 4.995 kişiye katıl.