Petición cerrada

Músics, artistes i amants de la cultura: Prou retallades a l'ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya)

Esta petición ha conseguido 1.020 firmas


(English follows)

El passat dimecres 5 de juny s’anunciava al Consell d’Escola de l’Esmuc (Escola Superior de Música de Catalunya) un seguit de mesures d’austeritat per reduir un milió i mig d’euros el pressupost del nostre centre. Aquestes mesures inclouen una disminució de les hores de classe als estudiants (especialment les individuals), un augment de les hores lectives del professorat i disminució del seu sou, pujada de taxes de matriculació i atacs a les condicions laborals dels treballadors i treballadores.

Els estudiants de l’Esmuc no volem quedar-nos quiets davant’aquesta amenaça al futur de l’escola. No podem callar davant dels qui estan decidits a precaritzar els ensenyaments superiors de música públics fins a fer-los desaparèixer.

Per això, decidim:

1. Rebutjar absolutament qualsevol nova disminució del pressupost de l’Esmuc, que ja ha estat retallat els darrers cursos, atacant greument a les condicions laborals dels treballadors i treballadores i perjudicant la qualitat dels ensenyaments. Rebutgem igualment l’augment de les taxes de matriculació.
2. Exigir tota la informació sobre els comptes i la gestió de l’Esmuc per part de la seva Fundació, presidida per la Consellera d’Ensenyament Irene Rigau.
3. Denunciar la manca absoluta de democràcia d’aquest centre, on la direcció ve dessignada per un patronat extern i els estudiants no tenen cap participació en els òrgans de decisió; aquest és un dèficit històric de l’escola la resolució del qual és imprescindible en una situació d’amenaça a la continuat de l’Esmuc.

Els estudiants estem convençuts d’aquestes reclamacions, i continuarem lluitant amb la comunitat escolar per defensar el nostre centre.

Cap retallada a l’Esmuc.

Si esperen silenci, tocarem més fort!

 

***********************

English

***********************

ESMUC Student Manifesto

(Catalan Music High School)

 

On the 5th of June  the Esmuc School Council was informed of a series of austerity measures designed to reduce our centre’s budget by one and a half million euros. The measures include a reduction in class hours (especially individual lessons)for the students,an increase in teaching hours  and a reduction in salary for staff, a rise in course fees and an attack on the working conditions of all the personnel.

We believe that these cuts at the Esmuc form part of a processs towards precarity and liberalization of the whole  public  education system, as is occuring in universities ,secondary ,nursey and music chools, and they represent a brutal attack on one of the basic pillars of our society. The situation is made worse by the fact that the Esmuc is the only publicly-funded centre for advanced musical studies in the whole of Catalonia, a condition that makes it of vital importance.

As students of the Esmuc, we refuse not to react in the face of this threat to the future of the School. We cannot remain silent before those who, using the economic crisis as an excuse, are determined to weaken publicly-funded music higher education to the point of its total dissapearance.

As a result, we decide:

1 To reject categorically any further reduction in the Esmuc’s funding. Cuts over the previous academic years have seriously undermined the working conditions of the employees and the quality of our education.We also oppose the increase in student fees.

2 To  demand complete information about  finances and   management of the School by its Foundation,chaired by Irene Rigau,Education Secretary.

3 To denounce the lack of democracy at the School,where the Directors are appointed by an external body, and the students have no possibility of participating in the organs of government; this is a deep-rooted grievance and one that must be tackled in the face of the threat to the School’s survival.

As students, we are convinced that these demands are just and necessary ,and we will continue to fight along side the teaching and non-teaching staff and the whole academic community to defend our centre and publicly-funded quality education.

No cuts for the the Esmuc!

If they attempt to silence us, we will play louder!!

 Hoy: Esmuc en Lluita cuenta con tu ayuda

Esmuc en Lluita necesita tu ayuda con esta petición «Músics, artistes i amants de la cultura: Prou retallades a l'ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya)». Únete a Esmuc en Lluita y 1.019 personas que ya han firmado.