Sprememba načrta za pešcem in kolesarjem prijazni Fabianijev most

Petition Closed

Sprememba načrta za pešcem in kolesarjem prijazni Fabianijev most

This petition had 340 supporters

Gasper Zemva started this petition to Ljubljanska kolesarska mreža

Spoštovani!

Peticija pred vami se nanaša na predvideno izgradnjo Fabianijevega mostu, ki bo povezoval Njegoševo in Roško cesto preko Ljubljanice in tako sklenil t.i. notranji cestni obroč v Ljubljani. Ta bo obkrožal širše mestno središče in povezoval večino mestnih četrti.

Fabianijev most je trenutno načrtovan kot dvoetažni most. Na spodnji etaži mostu se bodo lahko gibali pešci in kolesarji, na zgornji pa samo motorna vozila. Zgornja etaža bo vsebovala štiri pasove za motorizirani promet, pešci in kolesarji pa bodo za premagovanje razdalj med obema ulicama morali uporabiti stopnice, dvigala, klančine ali daljše obvoze. Obenem se bodo morali »spopasti« še z višinsko razliko (vsaj tri metre), kar zna biti še posebej zahtevno za starejše, invalide in najmlajše pešce in kolesarje.

V Ljubljanski kolesarski mreži menimo, da je takšna ureditev z vidika udejanjanja načel trajnostnega prometa neustrezna. Rešitev, ki jo predlagamo, je povsem enostavna in izvedljiva. Štiripasovno cesto je potrebno spremeniti v tropasovno, pridobljeni prostor ob robovih pa nameniti pešcem in kolesarjem. S to potezo bi sledili tudi najnovejšemu Predlogu prometne politike MOL, katere poudarek je na vzpodbujanju trajnostnega prometa s povečevanjem deleža pešačenja, kolesarjenja in uporabe javnega potniškega prometa. Ob tem ni zanemarljivo, da je Roška cesta tripasovna, Njegoševa cesta pa večinoma dvopasovna. Postavljamo si vprašanje, ali Ljubljana resnično potrebuje štiripasoven Fabianijev most.

Sprememba štiripasovnega mostu v tropasovnega bo pozitivno vplivala na kakovost življenja v mestu. Več prostora za motorna vozila v skladu z Downs-Thomsonovim paradoksom v večini primerov privede do večjih zastojev in posledično do večje onesnaženosti zraka in hrupa. Slednje je še posebej problematično zaradi neposredne bližine zdravstvenih ustanov, ki tvorijo največje sklenjeno bolnišnično območje v državi, kot tudi zaradi bližine parkovnih površin in izobraževalnih ustanov. Prepričani smo, da bodo pešci in kolesarji z veseljem uporabljali zgornjo etažo Fabianijevega mostu, saj je znano, da je eden izmed ključnih dejavnikov pri izbiri hoje in kolesarjenja kot prometnega sredstva prav dobra dostopnost v smislu čim krajših razdalj med posameznimi lokacijami.

Mestna občina Ljubljana se s tovrstno gesto ponovno odmika od udejanjanja načel trajnostnega prometa, za katera se je v prostorskih dokumentih in zlasti v Predlogu prometne politike MOL že večkrat zavzela na deklarativni ravni. Mesto nujno potrebuje odločen premik od dosedanjega, v razvitih državah že dlje časa preživetega razumevanja prometnega sistema, pešcem in kolesarjem pa mora dati jasen signal, da so v mestu zaželeni. Šele takrat bo lahko Ljubljana postala najlepše mesto na svetu.

S spoštovanjem,
Ljubljanska kolesarska mreža
Članica Slovenske kolesarske mreže
Članica Koalicije za trajnostno prometno politiko

Petition Closed

This petition had 340 supporters