Nedelsiant reaguokime į psichikos sveikatos problemas per Covid-19

0 have signed. Let’s get to 5,000!


Mes, žemiau pasirašiusieji, raginame Lietuvos Respublikos Vyriausybę nedelsiant reaguoti į psichologinį COVID-19 pandemijos, karantino ir ekonominės krizės poveikį, kuris be kita ko, gali paskatinti savižudybių skaičiaus augimą.

Vilniaus universiteto mokslininkai prognozuoja, kad dėl COVID-19 pandemijos kilę ekonominiai sunkumai gali nusinešti iki 230 papildomų savižudybių per ateinančius 3-4 metus, greta ir taip kasmet įvykstančių 650-700 savižudybių. Psichologinių paramos linijų vadovai pažymi, jog išaugo besikreipiančiųjų pagalbos skaičius dėl minčių apie savižudybę ir savęs žalojimo atvejus.

Tuo tarpu šių metų savižudybių prevencijos biudžetas Sveikatos apsaugos ministerijoje yra viso labo 380 tūkst. eurų. Iš jų didžiausia suma – 100 tūkst. eurų skiriama socialinės reklamos, skirtos besilaukiančių mamų alkoholio vartojimo prevencijai, turinio kūrimui ir viešinimui. Dar daugiau – visas savižudybių prevencijos biudžetas yra per pusę mažesnis nei Trakų Pedagoginė psichologinė tarnyba pirks pseudomokslą ir korupciją primenantį prietaisą, skirtą matuoti žmonių emocijas, už 665 tūkst. eurų.

Atsakingos institucijos turi sudaryti veiksmų planą, numatyti priemones ir skirti papildomą finansavimą COVID-19 pandemijos sukeltų psichologinių pasekmių valdymui ir savižudybių prevencijai. 

Prašome nedelsiant imtis šių veiksmų:

1. Pakeisti SAM ministro įsakymą, kuriuo patvirtinamos 2020 metų veiksmų plano priemonės „Sukurti ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos savižudybių grėsmę patiriantiems asmenims sistemą“. 100 tūkst. eurų sumą, paskirtą alkoholio vartojimo socialinės reklamos sukūrimui, skirti tiesioginėms savižudybių prevencijos priemonėms – anoniminių, nuotolinių psichologų konsultacijų plėtrai, savižudybės rizikos ženklų atpažinimo mokymams ir kt.

2. Skirti papildomą finansavimą emocinės pagalbos ir savižudybių prevencijos priemonėms: didinti psichologinės paramos ir pagalbos prieinamumą, sudaryti galimybes per kuo trumpesnį laiką gauti psichologo konsultaciją. Ypatingą dėmesį skirti specialiųjų poreikių vaikus auginantiems tėvams. 

3. Pradėti stebėti savižudybių duomenis realiu laiku ir operatyviai reaguoti, koreguojant veiksmų planą. Įvykusi savižudybė gali paskatinti kitas aplinkinių savižudybes – tokiu būdu susidaro savižudybių klasteriai. Duomenų stebėjimas ir operatyvus reagavimas padėtų tam užkirsti kelią. 

4. Apmokyti socialinius darbuotojus, medikus, policijos pareigūnus, seniūnijų darbuotojus, Užimtumo tarnybos specialistus, kitus tarnautojus (kurie turi kontaktą su asmenimis, sprendžiant įvairius socialinius klausimus) atpažinti savižudybės grėsmės ženklus, kitas psichosocialines problemas ir nukreipti juos pas specialistus. 

5. Didinti visuomenės informavimą apie psichologinės paramos gavimo būdus ir galimybes.

6. Finansuoti mokslu grįstų inovatyvių įrankių kūrimą ar jau sukurtų įrankių diegimą ir naudojimą plačiajai populiacijai. (Pvz. programėlė “Act On Crisis”).

7. Ištirti, kokiomis aplinkybėmis ir kuo remiantis Trakų Pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) už 665 tūkst. eurų nusprendė kurti emocijų matuoklį. Prašome atlikti antikorupcinį organizuojamo konkurso vertinimą.

8. Ypatingą dėmesį prašome skirti pagalbos medikams teikimui:

a. Užtikrinti nemokamų anoniminių konsultacijų teikimą darbovietėje ar kitoje įstaigoje (kartais vengiama konsultacijų darbovietėse dėl nepakankamo anonimiškumo užtikrinimo) ne tik pandemijos metu, bet ir jai pasibaigus.

b. Užtikrinti tinkamą finansavimą ir galimybes pasinaudoti psichosocialine, potraumine reabilitacija.

c. Vykdyti supervizijas medikams, dirbantiems su COVID-19 pacientais.

! SVARBU ! Pasirašę peticiją pasitikrinkite savo emailą - palaikymą reikia patvirtinti emailu.