#LeaveNoOneBehind: Preprečimo katastrofo koronavirusne bolezni tudi na zunanjih mejah!

#LeaveNoOneBehind: Preprečimo katastrofo koronavirusne bolezni tudi na zunanjih mejah!

0 have signed. Let’s get to 500,000!
At 500,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!

#LeaveNoOneBehind started this petition to Evropsko komisijo and

Nemško | Angleščina | Italijanščina | Španščina | Nizozemščina | Portugalščina | Francosko | Slovensko | Danščina | Švesdki | Grško

Donations: https://leavenoonebehind2020.org/donate/

Peticija naslovljena na Evropsko komisijo in evropske vlade.

Z izzivi, pred katere nas postavlja novi koronavirus, se bomo učinkovito soočili le s solidarnostjo, egoizem in ozkoglednost pa nas bosta zapeljala s prave poti. 

Novi koronavirus bo najbolj prizadel ranljive in prikrajšane skupine, še posebej begunce na zunanjih mejah Evrope, revne, brezdomne, starejše in bolne. Kriza, ki jo ustvarja novi koronavirus, odvrača pogled od stisk tistih, ki iščejo podporo in mednarodno zaščito, prav tako v tem občutljivem obdobju potiska siceršnjo humanitarno katastrofo in sistemsko nasilje na stranski tir. Zato je zdaj - bolj kot kdajkoli prej - ključno, da držimo skupaj!

Virus ne diskriminira glede na barvo kože, veroizpoved ali spol. Novi koronavirus se tiče vseh nas.

S tem izzivom se moramo soočiti skupaj, ker je to edini način, da prebrodimo krizno obdobje, ne da bi izgubili moralni kompas. 

Evropa se mora enotno odzvati s takojšnjo evakuacijo prenatrpanih begunskih taborišč. To je nujen ukrep za preprečitev okužb na celinski Grčiji in grških otokih, na območjih, kjer begunce in druge prebivalce že predolgo puščamo brez ustrezne podpore. 

Trenutno je le v begunskem taborišču Moria na grškem otoku Lezbos nastanjenih več kot 20,000 oseb, čeprav lahko to taborišče sprejme zgolj 3000 oseb. Karantena, umivanje rok in socialna distanca so ključni ukrepi za zajezitev koronavirusa, a obenem tudi nemogoča zahteva za tiste, ki so prisiljeni živeti v prenatrpanih begunskih taboriščih. V kriznih razmerah tam ljudem grozi okužba, izpad humanitarne pomoči in da bodo v zaostrenih razmerah prepuščeni sami sebi. V takšnih pogojih je izbruh epidemije nemogoče zaustaviti.

Vsakdo, ki ne bo ukrepal zdaj, bo soodgovoren za zdravstveno in humanitarno katastrofo, ki grozi najranljivejšim in podpore potrebnim osebam.

Od Evropske komisije in vlad držav članic Evropske unije zahtevamo:

1. Evakuacijo prenatrpanih begunskih taborišč in zagotovitev nastanitev, kjer bodo begunci zaščiteni pred novim koronavirusom. V EU je dovolj prostora za človečnost.

2. Uvedbo karantene in primernih zaščitnih ukrepov, ki bodo preprečili eksponentno rast števila okuženih z novim koronavirusom tudi v begunskih taboriščih.

3. Dostop do primernih in učinkovitih zdravstvenih storitev za brezdomne, begunce in ostale ranljive skupine.

4. Evropsko humanitarno in finančno podporo za najbolj izpostavljena področja, še posebno za Grčijo.

5. Dostop do azilnih postopkov in brezpogojno spoštovanje vladavine prava tudi v času krize. 

Da dosežemo navedene cilje, bomo v naslednjih tednih delovali kot skupnost, ozaveščali, izvajali politični pritisk in zbirali donacije za humanitarne organizacije. Ta poziv je zgolj začetek naše skupne poti. Iz krize bomo prišli močnejši kot družba le, če ne bomo nikogar zapustili.

0 have signed. Let’s get to 500,000!
At 500,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!