Petition Closed

Landbruks- og matdepartementet: Send lovforslaget om eie av eksotiske dyr til høring!

This petition had 2,331 supporters


Er det ikke rimelig at mennesker selv skal få velge hvilket dyr de skal få holde i hjemmet sitt, så lenge det er det er dyrevelferdsmessig forsvarlig, og trygt for eier og miljøet ellers?

Alt hold og formidling av herptiler som øgler, skilpadder, frosker og slanger har vært forbudt i Norge siden 1977. Forbudet fra 1977 ble satt med bakgrunn i manglende kunnskap og forståelse for dyrene og deres krav til riktig hold, samt hvilken innvirkning de kunne ha på norsk natur og dyrefauna. Siden den tid har det blitt forsket på området, og man har hentet mye faktainformasjon og erfaringer fra våre naboland. I 2008 ble et utkast til en positivliste på cirka 30 arter utformet av Norsk Herpetologisk Forening (NHF), i samarbeid med Mattilsynet (MT).

Formålet med listen var å få til en oppmykning av lovverket ved å tillate enkelte arter som var trygge og relativt lette å holde, samt realisere en gjennomførbar ordning for de vel 150-200 000 herpetiler som i dag finnes i Norge. Ved å endre lovverket var målet å få de hundretusener av herptiler som holdes ulovlig i Norge, inn under en lovlig felles forvaltning. Dette for å sikre at dyrene kunne holdes under de samme kravene til dyrevelferd som er definert for andre dyr i norske hjem. Lovendringen skulle etter planen på høring i Stortinget til våren, 2013.

Den 3. April 2013 kunne man i media lese at Landbruksministeren, Trygve Slagsvold Vedum (SP), i et intervju gikk kraftig ut og sa nei til all endring av lovverket for hold av herptiler i Norge. Ministeren gikk videre til å oppfordre herptileiere i Norge til å få sine dyr avlivet. Landbruksministeren gikk altså imot de faglige vurderingene fra Mattilsynet, Vitenskapskomiteen for Mattrygghet, Direktoratet for Naturforvaltning og Den Norske Veterinærforening, og satte en stopper for oppmykningen av lovverket.

Det norske herptilmiljøet og faginstansene som har jobbet med legaliseringen av dyrene på positivlisten, mener at herptiler har de samme kravene til dyrevelferd som andre husdyr i Norge har. At Landbruksministeren går imot de faglige vurderingene i saken, og i tillegg oppfordrer til drap av 150-200.000 dyr kan ikke vi som er glad i kjæledyr, og setter pris på viktigheten av god dyrevelferd, akseptere.

Vi mener det bør stilles like krav til alle dyr som skal holdes i norske hjem, det være seg hund, katt, fugler, andre pelsdyr, gnagere eller reptiler. Vi ønsker med denne underskriftskampanjen å vise vår fundamentale uenighet til landbruksminister Vedums uttalelser om avliving av friske dyr, og vårt ønske om å la det nye lovforslaget gå til høring som planlagt. En beslutning for eller imot skal være basert på faktainformasjon, og fattes av et demokratisk flertall - ikke av en politiker som lytter til sine egne fordommer.Today: Norsk Herpetologisk Forening / Norwegian Herpetological Association is counting on you

Norsk Herpetologisk Forening / Norwegian Herpetological Association needs your help with “Landbruks- og matdepartementet: Send lovforslaget om eie av eksotiske dyr til høring!”. Join Norsk Herpetologisk Forening / Norwegian Herpetological Association and 2,330 supporters today.