Kuzey Ormanları 'Muhafaza Ormanı' ilan edilmeli ve mutlak koruma altına alınmalıdır!

Kuzey Ormanları 'Muhafaza Ormanı' ilan edilmeli ve mutlak koruma altına alınmalıdır!

148.241 kişi imzaladı. Hedefimiz 150.000.
Başlama tarihi:
Muhatap:
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve

Bu kampanya neden önemli?

Trakya, İstanbul ve Anadolu'nun; su, nefes, yaşam kaynağı olan Kuzey Ormanları "Muhafaza Ormanı" ilan edilerek mutlak korumaya alınmalı, her türlü rant ve yağma projesine derhal kapatılmalıdır.

Eşsiz bir ekosistemler birliği olan Kuzey Ormanları, Marmara Bölgesi'nin en büyük ve en önemli yaşam kaynağıdır.

Kuzey Ormanları coğrafyası, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce illerinin içinde ve Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinin kuzeyinde yer alan, Karadeniz ve Marmara kıyıları boyunca uzanan; orman, bozuk orman, açık alan, sulak alan, kayalık, kumul, longoz ekosistemlerinin birliğinden oluşmaktadır.

Bu bütüncül ekosistemler kuşağı, üç farklı iklim bölgesinin buluşma ve geçiş alanını oluşturmasıyla son derece zengin bir biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapmaktadır. Bu çeşitlilik, yaklaşık 3.000 farklı bitki türünü, 46 ağaç türünü, 2.800 civarında otsu bitki türünü ve endemik bitki taksonlarını barındırmaktadır. Kuzey Ormanları aynı zamanda 48 adet memeli, 350 adet kuş, 350 adet balık ve 45 adet sürüngen/kurbağa türünün yaşam alanı ve dünyanın önemli kuş göç yollarındandır. Orman, açık alan, sulak alan, kayalık, kumul, longoz gibi çok farklı ekosistemlere sahip Kuzey Ormanları'nda 28 adet Önemli Doğa Alanı (ÖDA) bulunmaktadır.

Kuzey Ormanları; termik santrallerin; nükleer ölüm santralinin; baraj ve Hidro Elektrik Santrallerinin; Rüzgar Enerji Santrallerinin; taş ocakları ve beton santrallerinin; sanayi bölgeleri ve sanayi kirliliğinin; çöp tesisleri ve hafriyat döküm sahalarının; 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu isimli doğa katili mega rant projelerinin; ulaşım, enerji, su, doğalgaz nakil ve iletim hatlarının; liman ve deniz dolgularının; iktidar destekli inşaat ağalarının; su şirketlerinin; hatalı orman “işletme” uygulamalarının; aşırı turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin, av çetelerinin; “Türk akım” isimli Rus doğalgaz boru hattının; askeri alanları yapılaşmaya açmak için çalışan rant odaklarının; iklim krizini yaratan dünya kapitalizminin tehdidi ve tahribi altındadır.

Tüm bu nedenlerle, Kırklareli, Tekirdağ, Istanbul, Kocaeli, Sakarya ve Düzce’de sanayi ve yapılaşma baskısı altında bulunan Kuzey Ormanları’nın tümüyle “Kuzey Marmara Muhafaza Ormanı” adı altında en üst seviyede korumaya alınmasını talep ediyoruz. Bu talep aynı zamanda 23 Mart 2019’da Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi, Kuzey Ormanları Savunması ve Sarıyer Belediyesi’nin İstanbul, Sarıyer’de ortaklaşa düzenlediği bilimsel nitelikteki “Ekosistem, İklim ve Kentsel Büyüme Perspektifinden Kuzey Ormanları Çalıştayı" Sonuç Bildirgesi’nde de yer almaktadır.

30 Mayıs 2019 tarihinde Kuzey Ormanları Savunması ve Türkiye Ormancılar Derneği çağrısıyla gerçekleştirilen ve çeşitli meslek örgütleri ile yaşam savunucusu yapıların desteğiyle Mimarlar Odası İstanbul şubesinde yapılan, “Kuzey Marmara Muhafaza Ormanı” ilan edilmesini amaçlayan bu kampanyanın başlatılmasının duyurulduğu basın açıklamasının tam metnini yukarıdaki linkten okuyabilirsiniz.

Ağıt yakma, savunmaya katıl.

 

 

148.241 kişi imzaladı. Hedefimiz 150.000.