Kurtuluş Savaşı kahramanı Mustafa Necati’nin ismi silinemez.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.

25.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.

Basın Yayın organları ve sosyal medyada yer alan haberlere dayanarak, Milli Mücadele'nin başlaması ve Kurtuluş Savaşında ön saflarda yer almış, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda fikir, eylem ve siyaset adamı olarak görev almış, Büyük Millet Meclisi 2. döneminde Mübadele ve İskan Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Hükümeti'nde Adliye Vekili, 4. ve 5. Hükümetleri'nde Maarif Vekili olarak görev yapmış, eğitim ve öğretimde çığır açarak bugünkü çağdaş Milli Eğitim teşkilatının temellerini atmış büyük Türk siyaset adamı Mustafa Necati (Uğural)’nin, Ankara’da bulunan ve ailesi tarafından Kültür Bakanlığına bağışlanan Mustafa Necati Kültür Evi’ndeki isminin kaldırılarak, başka bir isim adı altında edebiyat müzesi yapılmaya çalışıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Mustafa Necati, İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edileceği haberi üzerine o zamanki ismi İzmir Sultanisi olan İzmir Atatürk Lisesi'nde, bir grup İzmir aydını ve vatanseverini bir araya getirerek ilk direniş bildirgesini hazırlayan, işgal ordusuna karşı ilk fiili direnişleri gerçekleştiren, Maşatlık Mitingini organize ederek Anadolu’da ilk Milli Kurtuluş kıvılcımını yakan, milli direnişi örgütleyebilmek adına önce Balıkesir’e oradan Ankara’ya kadar kurşun atarak, savaşarak koşan; Çağdaş Cumhuriyetin kuruluşunda devrimci fikirleri ve eylemleri ile Milli Eğitim sistemimizin muasır medeniyetler seviyesine getirilmesi için yaşamı pahasına gecesini gündüzüne katarak çalışmış, ülkemizin güzide spor kulüplerinden Altay Spor Kulübü'nün ve Balıkesir İdman Yurdu’nun kuruluşuna öncülük etmiş büyük bir devlet adamı ve Cumhuriyetimizin sembol isimlerindendir.

Sayın Milli Eğitim Bakanımızın da bir dönem başkanlığını yaptığı Talim Terbiye Kurulunun fikir babası ve kurucusudur. Milli Eğitim Bakanlığı döneminde, ortaöğretim parasız hale getirilmiş, yurt çapında yüzlerce okul inşa edilmiş ve faaliyete sokulmuştur. Çocuk Esirgeme kurumunun kuruluşunda yer almıştır. Adliye Vekilliği döneminde, şer'i mahkemelerin kaldırılması sağlanmış, çağdaş hukuk düzeninin ilk adımları atılmıştır.

Okulumuzdan hem mezun olmuş, hem de öğretmenlik vazifesinde bulunmuş, Milli Kurtuluş Mücadelemizin ve Milli Eğitimimizin ve Cumhuriyetimizin sembol isimlerinden olan bu büyük devlet adamının isminin, onurla anıldığı evinden kaldırılarak, başka bir isimle anılması, İzmir Atatürk Lisesi gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, Cumhuriyet ilke ve İnkılaplarına bağlı, çağdaş düşüncelere sahip öğrencilerin yetiştiği bir okulun mezunu olan bizleri gönülden yaralamıştır ve bu durumu kabullenmemiz mümkün değildir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın dava arkadaşlarından Mustafa Necati'nin isminin kendi evinden silinmesi ve başka bir isimle anılması kararından vazgeçilmesi, yapılan resmi işlemlerin iptali ile Müze olarak kullanılacak mezkur evin "Mustafa Necati Kültür ve Edebiyat Müzesi ve Evi” olarak anılmak üzere yeniden düzenlenmesini yüksek makamlarınızdan talep ve arz ediyoruz.

Aşağıda imzası bulunan tüm mezun ve vatanseverler olarak toplumumuzun huzuru, kucaklaşması, birliği ve bütünlüğü adına talebimizin dikkate alınmasını ve gerekli kararların alınmasını ivedilikle bekliyoruz.

Saygılarımızla,

İZMİR ATATÜRK LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ