Kronik Hastalığı Olan Sağlık Çalışanlarının İdari İzni Geri Verilmelidir

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Tüm dünyada ve ülkemizde görülen, hızla yayılan Covid-19 salgınına karşı devletin her kademesi gerekli önlemleri almaya başlamıştır. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamuda çalışan kronik hastalığı olan personel 12 gün süre ile idari izinli sayılmıştır. Fakat bu kararın ardından Sağlık Bakanlığı bir yazı yayımlayarak kendi personelinin bu kapsamdaki idari izinden faydalanamayacağını bizlere bildirmiştir. Üstelik ücretsiz izin için yapılan başvuruları bile reddetmektedir.

İtirazımız bu haksızlığadır. Tüm kronik hastalığı olan kamu personeli idari izinli sayılırken sağlık çalışanları nasıl olur da bu haktan mahrum bırakılır? En büyük risk altındaki bu grup diğer kamu personelinden daha mı kıymetsizdir? Son çıkan yayınlarla biliyoruz ki, Covid-19 hastalığına yakalananlar arasında ölüm oranları en yüksek hipertansiyon, diyabetes mellitus, koroner arter hastalığı, astım, obezite ek hastalıklarına sahip olanlarda görülmektedir. Sağlık çalışanları zaten kat kat risk altındayken, tüm dünyada yüzlerce doktor, hemşire ve yardımcı sağlık çalışanı bu enfeksiyona yakalanmış ve onlarcası ölmüşken, bu hastalıklara sahip olan sağlık çalışanlarına izin vermemek onları uçurumdan aşağı atmaktan farksızdır.

Doktorlar, hemşireler ve tüm sağlık çalışanları olarak vazife ve görevlerimizin önemini biliyoruz ve karşılık beklemeden yerine getiriyoruz ama bu kadar büyük bir risk altındaki sağlık çalışanlarını korumak devletin görevidir. Devlet nasıl olur da çalışanlarının canlarını tehlikeye atar? Bu durumdan kim sorumlu olacaktır? Cumhurbaşkanlığı kararına rağmen idari izni iptal eden Sağlık Bakanlığı, ek hastalığı olan sağlık çalışanlarının ölümü halinde ne yapacaktır?

Gerekirse telefondan bilgi  vererek bile hizmet verebilecek bu çalışanların hayatları daha fazla riske atılmasın. Biz görevimizi hakkıyla yapmaya devam edeceğiz ama kırılgan olanlarımızın hayatlarını koruyalım. İdari izinleri geri getirilsin.