Doğrulanmış başarı

Kozmetik Hayvan Deneyleri Türkiye'de de Yasaklansın! Bu bütün hayvan deneylerinin sonlanması için başlangıç olsun!

Bu kampanya 19.435 destekçi ile değişim yarattı!


11 Mart 2013 itibariyle, Avrupa Birliği’nde hayvanlar üzerinde denenen her tür kozmetik ve kişisel bakım ürününün satışı yasaklandı. Bu yasak, Avrupa Birliği’nin dışındaki ülkelerden ithal edilen ürünler için de geçerli oldu.

Birlik içerisinde hayvan testleri kozmetik ürünler için 2004’ten beri ve kozmetik bileşenleri için 2009’dan beri zaten yasaktır (‘test yasağı’). Birlik içerisinde Mart 2009’dan beri, hayvanlar üzerinde test edilmiş bileşenler içeren kozmetik ürünlerin pazarlanması da yasaktır (‘pazarlama yasağı’). En karmaşık insan sağlığı etkileri için (cilt hassasiyeti ve kanserojenlik dahil tekrarlanan-doz toksisitesi, üremeye ilişkin toksisite ve toksikokinetik durum) pazarlama yasağı son tarihi 11 Mart 2013’te sona ermiştir.

Komisyon tarafından onaylanan Tebliğ, Komisyon’un Konsey ve Parlamento’nun  2003’te koymuş olduğu son tarihlere bağlı olduğunu teyit etmekte ve dünya genelinde hayvan refahını desteklerken araştırma ve inovasyonu daha fazla nasıl desteklemeyi amaçladığını ana hatlarıyla belirtmektedir.

Her yıl yeni ürünlerin denenmesi amacıyla AB ülkelerinde yaklaşık 38 bin hayvan gereksiz bir biçimde çeşitli acılara maruz bırakılarak ötenazi ile öldürülmektedir.

Ülkemizde ise 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile bilimsel araştırmalar için hayvan deneylerine izin vermektedir.

Ülkemizde bu alandaki boşluğun kapatılarak, AB ülkelerinde olduğu gibi kozmetik ürünlerde hayvanların denek olarak kullanılmasının durdurulması ve bu tür deneylerle elde edilen kozmetik ürünlerin ülkemize ithalinin ve satışının yasaklanmasını talep ediyoruz.

Vegan & Vejetaryenler Derneği

www.tvd.org.tr 

 

KONU HAKKINDA DETAYLAR:

 

Kozmetik Endüstrisinin Uyguladığı Hayvan Deneyi Yöntemleri

 

Draize Testleri

 

Draize göz tahriş testleri, ilk olarak 1940’larda, ABD Gıda ve İlaç İdaresi çalışanlarından J.H. Draize’in, tavşanların gözlerine sıkılan bir maddenin ne kadar tahriş edici olduğunu belirleyen bir derece geliştirmesiyle kullanılmaya başlandı.

 

Bu testlerde hayvanlar genellikle sadece başlarını dışarıda bırakan aletlere sıkıştırılıyor. Böylece hayvanın gözünü kaşıması ya da ovuşturması engelleniyor. Test edilmek istenen madde (örneğin, göz farı, rimel, çamaşır suyu, şampuan v.b.) her bir tavşanın tek bir gözüne damlatılıyor/sürülüyor. Hayvanların alt göz kapağı dışarı çekiliyor ve böylece oluşan çanağa madde konuyor. Sonra göz kapatılıyor. Bazen birkaç kez madde tatbik ediliyor. Tavşanlar her gün gözlemlenerek, gözlerinde şişme, çıban, enfeksiyon ve kanama olup olmadığı saptanıyor. Çalışmalar bazen üç hafta sürebiliyor.

 

Bazı maddeler o kadar ciddi bir hasara yol açıyor ki, tavşanların gözleri bütün temel niteliklerini kaybediyor. İris, gözbebeği, kornea tek bir patolojik dokuya benzemeye başlıyor. Araştırmacılar testin sonucunu etkilememek koşuluyla bazen az miktarda topikal anestezi uygulayabiliyorlar. Bunun, iki hafta boyunca gözüne kimyasal madde damlatılmış bir hayvanın acısını azaltması mümkün değil.

 

LD 50 (Lethal Dose – Yüksek Doz) Testleri

Bir maddenin ne kadar zehirli olduğunu belirlemek için “akut oral toksisite testleri” yapılmaktadır. 1920’lerde geliştirilen bu testlerde hayvanlara - ruj ve kâğıt gibi yenmeyen maddelerde olmak üzere - çok çeşitli maddeler ya zorla ya da boğazlarına soktukları bir tüple yediriliyor.

Standart testler 14 gün süreyle uygulanıyor, ama bazıları 6 ay bile sürebiliyor – tabii hayvanlar hayatta kalırsa. Deney süresince hayvanlarda kusma, ishal, felç, kasılma ve iç kanama gibi klasik zehirlenme semptomlarına rastlanıyor.

En bilinen akut toksisite testi LD 50 (Lethal Dose) testidir. LD 50, “yüzde 50 öldürücü doz”, yani deneye dahil edilen hayvanların yarısını öldüren madde miktarı anlamına gelmektedir.

Bu dozu belirlemek amacıyla, örneklem olarak belirlenen hayvan grupları zehirleniyor. Genellikle, hayvanların yarısının öldüğü noktaya ulaşılıncaya kadar hepsi şiddetli derecede hastalanarak yoğun bir acı çekiyorlar. Oldukça zararsız maddeler söz konusu olduğunda bile hayvanların yarısını öldürecek konsantrasyonun belirlenmesinin iyi olacağı düşünülüyor ve muazzam miktarlarda madde hayvanlara zorla yediriliyor.

Deneyin tek amacı maddenin ne kadarının hayvanların yarısını öldüreceğini ölçmek olduğu ve ölmekte olan hayvanların acısına son vermenin deney sonucunu etkileyeceği için böyle bir uygulama da söz konusu değildir.

Sadece Amerika’da, ABD Kongresi Teknoloji Değerlendirme Dairesi’nin (OTA) yaptığı açıklamaya göre her yıl “birkaç milyon” hayvan bu toksikoloji testlerinde can çekişerek öldürülmektedir.

 

Dermal Toksisite Testleri

 

Dermal Toksisite Testleri’nde, ciltlerine madde tatbik etmek amacıyla tavşanların kürkleri kazınıyor ve madde hayvanın cildine uygulanıyor. Tahriş olan yerlerini kaşımalarını önlemek amacıyla hayvanlar hareket edemeyecekleri kutulara sıkıştırılıyor veya bir boyunlukla bu engelleniyor.

 

Cilt kanayabiliyor, kabarabiliyor ve soyulabiliyor.

 

Hayvan Deneylerinin Alternatifi Yok Mu?

 

Hayvan deneylerinin alternatifleri var. Bugün dünyanın en büyük kozmetik firmalarından bazıları, ürünlerini hayvanlar üzerinde test etmiyorlar. Yeni ürünlerini alternatif deney yöntemleri kullanarak test ediyorlar. Avon 1989 Nisan’ında, Eytex denilen sentetik bir madde üzerindeki testlerin olumlu sonuç verdiğini ve bundan böyle deneylerini bu madde üzerinde uygulayacağını açıklayarak, hayvan deneylerine alternatif bir deney yöntemini kamuoyuna açıklamıştır.

 

Alternatif test yöntemleri için önemli yatırımlar uluslararası endüstri tarafından yapılmaktadır.

 

TANIM: Kozmetik ürün: İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri, (Sağlık Bakanlığı Kozmetik Yönetmeliği Madde 4)

Kozmetik ürün bileşenleri: Kozmetik ürünün yapısında kullanılan, parfüm ve aromatik bileşim dışında olan, sentetik veya doğal kaynaklı her tür kimyasal madde veya preparatı,

Kozmetik ürünlerin imalatında kullanılan kozmetik madde bileşenleri veya bileşimlerinin, hayvanlar üzerinde deneylerle test edilmesi ve bunların piyasaya arz edilmesi ile ilgili hususlar, Bakanlık tarafından yayımlanacak bir tebliğ ile belirlenir.(Sağlık Bakanlığı Kozmetik Yönetmeliği Madde 7)

Denetim Esasları: h) Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin mevzuat veya diğer düzenlemelerinin gerekleri nedeniyle hayvanlar üzerinde yapılmış olan testler de dahil olmak üzere, üretici tarafından, ürünün geliştirilmesi veya ürün veya bileşenlerinin güvenlik değerlendirilmesi için hayvanlar üzerinde yapılan testlerle ilgili verilerdir. (Sağlık Bakanlığı Kozmetik Yönetmeliği Madde 12)

 

 “Etik Kurul”lar

Bugün yasalarla belli bir çerçeve içine oturtulmaya çalışılan hayvan deneyleri için, hayvan deneyi yapılan laboratuarlarda “hayvan deneyi etik kurulu” bulunması zorunlu hale getirilmiştir.

Ülkemizde:

Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu (HADMEK): Yönetmelik kapsamında görevleri yerine getiren, yerel etik kurullarla koordinasyonu sağlayan çeşitli kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan kurulu.  

 Hayvan deneyleri yerel etik kurulu (HADYEK): Kurum/kuruluşlarda, bilimsel araştırma, test, tıbbi uygulamalar ve eğitim-öğretim gibi temel etkinliklerde deney hayvanları ile yapılacak işlemleri asgari etik ilkeler çerçevesinde değerlendirmeyi, görüş bildirmeyi, önerilen protokolleri incelemeyi, izin vermeyi, uygulamaların izlenmesini, deney hayvanları üzerinde yapılan bütün işlemlerin kayıt altına alınmalarını ve bu işlemlerin anında ya da geriye doğru izlenebilmelerini sağlayan kurulu.

 Bugün Vegan imzanı bekliyor!

Vegan Derneği Türkiye (www​.​tvd​.​org​.​tr) bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Kozmetik Hayvan Deneyleri Türkiye'de de Yasaklansın! Bu bütün hayvan deneylerinin sonlanması için başlangıç olsun!». Vegan ve imza atan diğer 19.434 kişiye katıl.