Të ndalojmë vendimin e Qeverisë së Kosovës rreth mining

Të ndalojmë vendimin e Qeverisë së Kosovës rreth mining

33 have signed. Let’s get to 50!
Started
Petition to
(Komuniteti Miners) and

Why this petition matters

Started by Wallstreet BetsAL

Duke marrë parasysh se ne si komunitet dëmtohemi nga ndalja e miningut, dëshirojmë të shprehim paknaqësinë drejtuar Qeverisë së Kosovës për vendimin e ndaljës së miningut në Kosovë me forma demokratike, jo sikurse institucioni më i lartë me vendime jo-demokratike. I ftoj të gjithë traders dhe prodhuesit e kriptovalutave ta nënshkruajnë këtë peticion si formë pakënaqësie ndaj vendimeve të njëanshme Me respekte,

Grupi : WallstreetbetsAL Chat

33 have signed. Let’s get to 50!